WYNIKI V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"LAS I JEGO MIESZKAŃCY W OCZACH DZIECKA"

Z przyjemnością informujemy, że V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka" został rozstrzygnięty. Serdeczne podziękowanie kierujemy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Dojlidy za objęcie honorowym patronatem naszego konkursu. Za pomoc w jego realizacji dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Dojlidy, PUHP „Lech" Spółka zo.o w Białymstoku, Wydawnictwu Edukacyjnemu „Podręcznikarnia", Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku – Referat Promocji. Konkurs cieszył się wśród dzieci i nauczycieli dużym zainteresowaniem. Przyznano 18 nagród i 22 wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. Oto lista osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Osoby nagrodzone:

Osoby wyróżnione:

Osoby nagrodzone mieszkające poza Białymstokiem dyplomy i nagrody otrzymają pocztą. Osoby mieszkające w Białymstoku zapraszamy po odbiór nagród do Przedszkola Samorządowego Nr 83 w Białymstoku ul. Strażacka 25 do sali nr 10 „Smerfy" od 19 grudnia 2018 roku.