Działania Klubu Małego Wolontariusza – 2016/2017

II półrocze

  • Przekazanie pocztówek wielkanocnych, wykonanych przez nauczycielki PS nr 83, dla Fundacji „Pomóż Im" Białostockie Hospicjum dla Dzieci.
  • Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego – sprzedaż wyrobów wychowanków Terapii Zajęciowej z Fundacji Nowa Wola.
  • Wielkanocny kiermasz charytatywny - Sprzedaż Żonkili (Pola Nadziei), wielkanocnych ozdób wykonanych przez nauczycielki PS 83 na rzecz Fundacji „Pomóż Im" Białostockie Hospicjum dla Dzieci.
  • Wielkanocne warsztaty plastyczne w grupie Żabek przeprowadzone przez pracowników Terapii Zajęciowej z Fundacji Nowa Wola.
  • Zbiórka 1zł na remont Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii uzależnień Mentoria - Kilometry Dobra – Caritas Archidiecezji Białostockiej.
  • Zbiórka karmy dla Fundacji Kotkowo w Białymstoku.