Od 1 stycznia 2022 r


zapraszamy na nową stronę przedszkola


 ps83.edu.bialystok.pl

 

Spotkanie adaptacyjne dla nowych przedszkolaków

Kopia Spotkanie adaptacyjne

Szanowni rodzice, w dniu 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) zapraszamy na spotkanie adaptacyjne.

Grupa TYGRYSKI

09.00 – 10.00 – Dzieci z nazwiskami od litery B do L

10.30 – 11.30 – Dzieci z nazwiskami od litery Ł do Z

Grupa SMERFY

12.00 – 13.00 – Dzieci z nazwiskami od litery B do P

13.30 – 14.30 – Dzieci z nazwiskami od litery R do Z

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i wszystkich obecnych prosimy o zachowanie środków ostrożności:

 • z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzic,
 • rodzic przychodzi w maseczce.

Dodatkowo obowiązuje zmiana obuwia (obuwie sportowe i rodzic i dziecko).

 

Informacje na temat wyprawki przedszkolnej.

Szanowni Rodzice,

informujemy, że wszelkie informacje dotyczące wyprawki przedszkolnej do poszczególnych grup zostaną przekazane przez wychowawczynie podczas wrześniowych spotkań organizacyjnych.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - TUTAJ

Wdrożenie G Suite

W związku z rozpoczęciem wdrażania od roku szkolnego 2020/2021 usługi Google G Suite w edukacji przedszkolnej, prosimy rodziców o przesłanie zgody na założenie konta dziecku w domenie sp16.bialystok.pl. W linku jest załączony formularz zgody. Proszę wydrukować, podpisać i odesłać scan podpisanego dokumentu lub zdjęcie do wychowawcy grupy lub przynieść formularz do przedszkola. Wychowawca przekaże nam zgody i wtedy założymy konta. Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania, można napisać odręcznie zgodę w takim sformułowaniu jak jest na dokumencie i przesłać zdjęcie takiej zgody na przedszkolny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Druk jest dostępny również w sekretariacie i można go uzupełnić na miejscu. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie zgody.

Link do regulaminu: TUTAJ

Link do zgody: TUTAJ

W okresie nauki na odległość, w celu podniesienia efektywności nauki zdalnej, wprowadzono zmiany w regulaminie korzystania z kont w usłudze dla szkół i uczelni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku

W paragrafie 1 punkt 2 dodano zdanie:

W celu podniesienia efektywności nauki zdalnej, w ramach usług podstawowych dodano narzędzia Google Meet oraz Jamboard Service.

W paragrafie 2 punkt 1 skreśla się słowa począwszy od klasy czwartej.

Procedury organizacji pracy i bezpieczeństwa sanitarnego w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku podczas trwania pandemii COVID-19

Szanowni Rodzce

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Procedury organizacji pracy i bezpieczeństwa sanitarnego w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku podczas trwania pandemii COVID-19

Link do dokumentu - TUTAJ

 

Organizacja pracy Przedszkola Samorządowego nr 83
od 1 września 2020 r.

Drodzy Rodzice

W organizacji pracy przedszkola, zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci oraz zachowania bezpieczeństwa sanitarnego od dnia 1 września 2020 r. będą obowiązywały następujące zasady:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku będzie otwarte w godz. od 6:30 do 17:00.
 2. Pracę wychowawczo – dydaktyczną podejmują wszystkie grupy i przyjmowane wszystkie dzieci do poszczególnych grup.
 3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8.30 ze względu na dezynfekcję pomieszczeń.
 4. W godz. 6.30 - 7.30 i 16.00 - 17.00 będą przebywały w grupach łączonych. Szczegółowe godziny pracy poszczególnych grup zostaną przekazane dnia 1 września 2020.
 5. Dzieci z grupy I „Żabki" i III „Pszczółki" po obiedzie będą leżakowały. Pościel dziecka będzie wydawana do prania na koniec każdego tygodnia. Każde dziecko będzie miało swój podpisany leżak.
 6. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko zdrowe dzieci.
 7. Rodzice dzieci 4, 5 i 6-letnich nie wchodzą do przedszkola, jedynie przekazują dziecko w wiatrołapie pracownikowi pełniącemu dyżur.
 8. Rodzice dzieci nowo przyjętych, szczególnie 3 - latków będą mieli możliwość wejścia do szatni i przygotowania dziecka do przekazania nauczycielowi. Obowiązuje zasada 1 dziecko i tylko jeden rodzic/opiekun. Rodzice są zobowiązani do utrzymania maksymalnie krótkiego czasu przeznaczonego na rozstanie z dzieckiem.
 9. Rodzice przyprowadzający dzieci zobowiązani są do noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznego dystansu.
 10. Odbiór dziecka będzie odbywał się w sposób następujący:
 • rodzic/opiekun zgłasza przez domofon zamiar odebrania dziecka z przedszkola, nie wchodzi do placówki, pozostaje na zewnątrz,
 • pracownik obsługi odbiera dziecko z sali, przygotowuje je do wyjścia i przekazuje rodzicowi,
 • pracownik obsługi rejestruje wejście i wyjście dziecka z placówki (karta do programu iPrzedszkole).
 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek.
 2. Będzie obowiązywał reżim sanitarny związany z pandemią COVID - 19, szczegółowe wytyczne znajdują się w Procedurze Bezpieczeństwa.
 3. Procedura organizacji pracy i bezpieczeństwa sanitarnego w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku podczas trwania pandemii COVID-19 zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola po dokonaniu aktualizacji.

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa

Ulgi w opłatach za przedszkole

Przypominamy, iż w celu uzyskania ulgi w opłacie za przedszkole rodzice powinni do końca sierpnia złożyć w sekretariacie odpowiednie dokumenty i oświadczenia /podstawa prawna: UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r./

Pomoc psychologiczna email

email dla rodziców

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

6.30 - 17.00

Informacja do rodziców dzieci przedszkolnych i klas zerowych

SZANOWNI RODZICE

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO. DRUKI OŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE.

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.

DOTYCZY TO DZIECI PRZEDSZKOLNYCH JAK RÓWNIEŻ DZIECI Z KLAS ZEROWYCH, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTANIE DZIECKA W ŚWIETLICY POWYŻEJ 5 GODZIN.

W PRZYPADKU UTRATY PRAWA DO OTRZYMYWANIA ZASIŁKU RODZINNEGO RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU DO DYREKTORA.

„WSPIERAJĄCE PRZEDSZKOLE – LEPSZY START W SZKOLE"

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

Zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich w Gminie Białystok oraz podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 125 dzieci (65M,60K) oraz 10 nauczycielek w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r.

Planowane efekty:

 • utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego,
 • poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 5 dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 125 dzieci (60 K, 65 M),
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 10 nauczycieli,
 • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu: 587 096,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 492 198,25 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/3
Z DN. 22.10.2018 R.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/3 Z DN. 22.10.2018 R.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8/3 z dn.22.10.2018 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8
Z DN. 17.10.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 17.10.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9
Z DN. 13.09.2018 R.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 Z DN. 13.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe nr 9 z dn. 13.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DN. 12.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8 z dn. 12.09.2018 R.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 21.08.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DN. 12.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 12.09.2018 R.

Ulgi w opłatach za przedszkole

Przypominamy, iż w celu uzyskania ulgi w opłacie za przedszkole rodzice dzieci nowo przyjętych powinni do końca sierpnia złożyć w sekretariacie odpowiednie dokumenty i oświadczenia /podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r./

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DN. 21.08.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 21.08.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8

Z DN. 16.08.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DN. 16.08.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8 z dn. 16.08.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7
Z DN. 28.06.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DN. 28.06.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 7 z dn. 28.06.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7
Z DN. 07.06.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DN. 07.06.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 7 z dn. 07.06.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3
Z DN. 16.05.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 08.05.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Z DN. 16.05.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn. 16.05.2018 r.

Plik do pobrania: Załącznik do zapytania nr 3

ZAPYTANIA OFERTOWE NR 6 Z DN. 08.05.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 08.05.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6

Plik do pobrania

ZAPYTANIA OFERTOWE Z DN. 25.04.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytania ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 25.04.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn. 25.04.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 5 z dn. 25.04.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytania ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 1 

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 2 

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 4

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

 

Kącik Książki Przechodniej

kacik czyt

Drodzy Rodzice!

Dzięki Państwa pomocy w naszym przedszkolu powstał Kącik Książki Przechodniej.

Przedszkolaki mają możliwość oglądania książeczekw przedszkolu, wybierania ciekawych pozycji, które przeczytają wspólnie z nauczycielką w grupie, a także mogą zabierać je do domu i czytać wspólnie z rodzicami.

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców.
Codzienne czytanie dzieciom dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania młodego czytelnika.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom za przyniesione książeczki!

Wyniki konkursu na wybór partnera

Plik do pobrania:

Wyniki konkursu na wybór partnera

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku ogłasza nabór Partnera do projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/16. Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie konkursu na wybór partnera
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3

BIAŁOSTOCKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny". Program jest adresowany do rodzin wielodzietnych zameldowanych i mieszkających na terenie Miasta Białegostoku, posiadających co najmniej troje dzieci.
Program opisuje system ulg i preferencji aktywnych od 1 września 2013 r.

Szczegóły znajdują się na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładce „Aktualności" lub „Białostocka karta Dużej Rodziny".

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Miło jest nam poinformować, że w II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej
„Mam 6 lat"
praca Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 83 w Białymstoku kolejny raz została nagrodzona podczas Regionalnej Gali Konkursu w dniu 7 marca 2013 r. Praca w kategorii „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły" – Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne, przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej. Wysoka ocena Kapituły konkursu zakwalifikowała pracę do etapu centralnego. Ogólnopolscy laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród laureatów regionalnych i nagrodzeni podczas Ogólnopolskiej Gali Konkursu, która odbędzie się 11 kwietnia 2013 roku. Autorom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy sukcesu!

Szanowni Rodzice

Zapraszamy do odwiedzania zakładki Rada Rodziców.
Znajdują się tam informacje i ogłoszenia Rady Rodziców.