Ulgi w opłatach za przedszkole

Przypominamy, iż w celu uzyskania ulgi w opłacie za przedszkole rodzice powinni do końca sierpnia złożyć w sekretariacie odpowiednie dokumenty i oświadczenia /podstawa prawna: UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r./