GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

6.30 - 17.00