Konkurs plastyczny "W świecie bajek i baśni"

wswiecie n

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą,
 • rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,
 • pobudzanie wyobraźni i fantazji,
 • zacieśnienie więzi między dzieckiem, rodzicem i opiekunem.

Regulamin:

 • konkurs skierowany jest do dzieci 3 – 6 letnich, a także ich rodziców i opiekunów,
 • prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,
 • zdjęcie/skan pracy należy wysłać na adres poczty elektronicznej PS83: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 5 czerwca 2020 r., (wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na publikacją pracy na stronie internetowej przedszkola), w tytule e-maila prosimy wpisać: „W świecie bajek i baśni", imię dziecka i grupę przedszkolną,
 • prace zostaną umieszczone na stronie przedszkola,
 • autorzy prac zostaną nagrodzeni.

Organizatorzy:
Joanna Skorupska
Agnieszka Olędzka

Informacja dla rodziców

informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli deklaracje, zostały zakwalifikowane.

Dla Mamy badanie mamy - akcja profilaktyczna z okazji Dnia Matki
Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku

mamo dbaj_o_siebie

Kochane dzieci!!!  - zachęcamy do pokolorowania i wręczenia przepięknej laurki swojej mamie.

Kochana Mamo!!! - to idealna okazja do tego, by pomyśleć o sobie i zadbać o swoje zdrowie, bo piękna mama to kobieta zdrowa i świadoma.

Laurka do pobrania - TUTAJ

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA
OD 25 MAJA 2020 R.

Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania na stronie https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

Bardzo prosimy dokładnie przeczytać udostępnione procedury. Do dnia 20 maja 2020 do godz. 15.00 rodzice są zobowiązani dostarczyć deklarację o przyjęcie dziecka oraz podpisane oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej. Możliwe jest przesłanie oświadczenia w formie skanu oraz dostarczenie oryginału podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Na podstawie złożonych deklaracji wraz z oświadczeniami, uwzględniając kryteria określone w wytycznych MEN i w zarządzeniu Prezydenta Miasta Białegostoku, dyrektor kwalifikuje dzieci, które będą w pierwszej kolejności uczęszczały do przedszkola. W przypadku większej liczby chętnych, niż możliwości organizacyjne placówki dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie organ prowadzący. Dziecku, które nie może być przyjęte ponad limit miejsc posiadanych przez przedszkole, organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem macierzystej placówki, wskaże inne przedszkole, w którym zostanie one otoczone opieką.

Niezgłoszenie się dziecka w terminie wskazanym w deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca i nie gwarantuje rezerwacji miejsca w placówce. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

Przedszkola na terenie Białegostoku będą czynne w godz. 7-16. Dzieci przyprowadzane są tylko w godzinach 7:00 - 8:30. Dzieci odbierane są przez rodzica w godzinach 14:30 – 16:00.

Ważne jest, abyście Państwo dokładnie przeczytali informacje w załącznikach dostępnych na stronie Miasta Białystok.
Procedury i kryteria są ściśle określone.

Dyrekcja ZSP 1

KONKURS PLASTYCZNY "KWIATY DLA MAMY"

kwiaty dla mamy

Cele konkursu:

 • rozwijanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci,
 • zachęcanie do wspólnego działania (rodzic – dziecko),
 • wdrażanie do wyrażania uczuć w formie plastycznej.

Regulamin:

 • do konkursu może przystąpić każdy przedszkolak wraz z rodziną,
 • prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (forma płaska lub przestrzenna),
 • zdjęcie/skan pracy należy wysłać na adres poczty elektronicznej PS83:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 24 maja 2020 r., (wysłanie zdjęcia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na publikacją pracy na stronie internetowej przedszkola),
 • w tytule e-maila prosimy wpisać: Kwiaty dla mamy, imię dziecka i grupę przedszkolną,
 • najciekawsze prace zostaną umieszczone na stronie przedszkola,
 • autorzy prac zostaną nagrodzeni.

Organizatorzy:
Edyta Bajena
Ewa Bondaryk
Monika Bućko

Laurka bibliotekarzom

Laurka od Kuby z okazji dnia biblioteki i bibliotekarza. Dziękujemy.

laurka bibliotekarzom

Laurka z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

urodziny o

Rekrutacja 2020/2021

Poniżej udostępniamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej placówki.

Lista kandydatów przyjętych i kontynuujących - TUTAJ

Lista kandydatów nieprzyjętych z pierwszej preferencji - TUTAJ

Szanowni Rodzice

Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku przedłużone zostaje zamknięcie przedszkola do dnia 24.05.2020 roku. O każdej zmianie dotyczącej funkcjonowania przedszkola będziecie Państwo niezwłocznie powiadamiani poprzez stronę internetową  Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 w Białymstoku.

Z życzeniami zdrowia
Anna Zalewska - dyrektor

Pomoc psychologiczna email

email dla rodziców

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Przedszkola Samorzadowego nr 83

Poniżej zamieszczono listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego nr 83.

KLIKNIJ TUTAJ

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do placówki w terminie do 28 kwietnia 2020 do godz. 15.00. Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca.

Scan należy przesłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub wersję papierową w zamkniętej kopercie wrzucić do skrzynki w wiatrołapie budynku szkoły.

DRUK DO POBRANIA TUTAJ

Zbiór ulubionych książek naszych przedszkolaków

k1 nk2 n

k3 nk4 n

k5 nk6 n

k7 nk8 n

k9 nk10 n

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego EKO-PRZEDSZKOLAK

Dziękujemy za udział w konkursie.

Po powrocie do przedszkola wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom i nagrody.

eko-przedszkolak

Ankieta dla rodzica

Prosimy o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety do 30.04.2020r. Wyniki będą opracowane i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej jest wymaganie 03: Dzieci są aktywne.

Uwaga! Dotyczy grup: Żabki, Smerfy, Pszczółki, Tygryski (Żaczki uzupełniły ankietę na zebraniu grupowym).

Link do ankiety - TUTAJ

Pola Nadziei - online

polanadziei o

Ogólnopolska akcja "Telefon z papieru"

telefon o

telefon1 o

Piosenka do bezpłatnego pobrania - „Telefon z papieru" - TUTAJ
Bajka - „Jak działa telefon" - TUTAJ

ZACZAROWANA ZAKŁADKA

zakln

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna Moc Bajek"

modulVI VII

Przypominamy adres poczty e-mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Akcja #wdomusięnienudzę!

nudaa

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji #wdomusięnienudzę! Po powrocie do Przedszkola zeszyty przynosimy do sali Tygrysków. Autorzy najciekawszych pomysłów zostaną nagrodzeni dyplomem, drobnym upominkiem, a ich praca (za zgodą autorów) zostanie udostępniona na stronie naszego Przedszkola. Zachęcamy do udziału!

Organizatorki:
Justyna Ruminowicz
Sylwia Osowska-Bykuć

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z pracą zdalną nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 83 w Białymstku w zakładce GRUPY znajdują się materiały edukacyjne dedykowane dla każdej grupy.


UWAGA ZMIANY W REGULAMINIE REKRUTACJI DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie.

Wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu od 16 marca 2020 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, w terminie do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00

Dopuszczalne formy składania wniosku:

- wysłanie skanu wniosku i skanów pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

- dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

Przy wejściu do przedszkola – w przedsionku– jest ustawiona skrzynka, do której rodzice mogą wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Potwierdzenie złożenia dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na maila.

Obok skrzynek będą także leżały druki do wypełnienia odręcznego na terenie placówki. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędnym jest wpisanie adresu e-mail we wniosku rekrutacyjnym.

Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

W przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy, placówki przedszkolne będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku braku tłumaczenia dokumentów, placówki przedszkolne będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku. Potwierdzenia przyjęcia wniosków będą przesyłane rodzicom na wskazane adresy e-mail.

Zasady rekrutacji do przedszkoli TUTAJ


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

DRODZY RODZICE

Od 24.02.2020r. rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21.

Potrwa do 06.03.2020 do godziny 15.00.

Dzieci przedszkolne 6-letnie, które spełniają roczne przygotowanie przedszkolne w naszym przedszkolu od tego roku biorą również udział w rekrutacji.

Link znajduje się na stronie naszej szkoły: sp16.bialystok.pl zakładka rekrutacja rok szkolny 2020/21 wejście przez Vulkan-Nabór- szkoły podstawowe.

Rodzice dzieci z obwodu wypełniają Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej bez wypełniania oświadczeń, natomiast rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają

Wniosek o przyjęcie kandydata z oświadczeniami m.in.o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w naszym zespole co daje dziecku 100 pkt. Wydrukowane i podpisane wnioski i zgłoszenia należy dostarczyć do kancelarii szkolnej.

„Bez stresu dla środowiska"

2072024852 2854d4d98b_w

Przedszkole Samorządowe Nr 83 zaprasza do udziału w akcji edukacyjnej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskieg: „Bez stresu dla środowiska".

Akcja polega na zbiórce zużytych baterii o rozmiarach nie większych niż baterie typu D (R20). Baterie można przynosić do grupy Żabki - koordynatora Akcji Edukacyjnej w naszej placówce bądź wrzucić baterie bezpośrednio do specjalnego pojemnika w grupie do , której uczęszcza dziecko. Zebrane baterie zostaną przekazane PUHP „LECH" Sp. z o. o

Zbiórka w naszym przedszkolu trwa od 1 października do 15 maja 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Klub Małego Wolontariusza

Kolorowe kredki – wielki recykling kredkowy!

colored-pencils-179167 640

Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole przyłącza się do akcji ekologiczno – charytatywnej,
która to polega na daniu zużytym kredkom ołówkowym i świecowym drugiego życia.

Kredki ołówkowe odrestaurowane przez wolontariuszy trafią do dzieci
przebywających w szpitalach lub też zostaną zamienione w piękną,
kolorową biżuterię, ze sprzedaży której dochód przeznaczony będzie na akcję „Dobra wróżka"

Kreki świecowe natomiast zostaną przetopione dzięki czemu zyskają nowe życie!

Zachęcamy do wsparcia akcji poprzez przynoszenie kredek
do końca grudnia do swoich grup bądź też zostawienie ich w gr. I - Żabki,
która to jest koordynatorem akcji w naszej placówce.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!!!

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY
"MAGICZNA MOC BAJEK"

70119036 1661351853994799_4649962397602152448_o

Udział w akcji "Żyj zdrowo i sportowo"

W roku szkolnym 2019/2010 Żabki, Tygryski oraz Żaczki  biorą udział w programie
"Żyj zdrowo i sportowo".

zzis

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

6.30 - 17.00

Informacja do rodziców dzieci przedszkolnych i klas zerowych

SZANOWNI RODZICE

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO. DRUKI OŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE.

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.

DOTYCZY TO DZIECI PRZEDSZKOLNYCH JAK RÓWNIEŻ DZIECI Z KLAS ZEROWYCH, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTANIE DZIECKA W ŚWIETLICY POWYŻEJ 5 GODZIN.

W PRZYPADKU UTRATY PRAWA DO OTRZYMYWANIA ZASIŁKU RODZINNEGO RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU DO DYREKTORA.

„WSPIERAJĄCE PRZEDSZKOLE – LEPSZY START W SZKOLE"

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

Zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich w Gminie Białystok oraz podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 125 dzieci (65M,60K) oraz 10 nauczycielek w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r.

Planowane efekty:

 • utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego,
 • poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 5 dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 125 dzieci (60 K, 65 M),
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 10 nauczycieli,
 • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu: 587 096,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 492 198,25 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/3
Z DN. 22.10.2018 R.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/3 Z DN. 22.10.2018 R.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8/3 z dn.22.10.2018 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8
Z DN. 17.10.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 17.10.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9
Z DN. 13.09.2018 R.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 Z DN. 13.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe nr 9 z dn. 13.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DN. 12.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 12.09.2018 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DN. 12.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8 z dn. 12.09.2018 R.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 21.08.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8

Z DN. 16.08.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8

Ulgi w opłatach za przedszkole

Przypominamy, iż w celu uzyskania ulgi w opłacie za przedszkole rodzice dzieci nowo przyjętych powinni do końca sierpnia złożyć w sekretariacie odpowiednie dokumenty i oświadczenia /podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r./

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DN. 21.08.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 21.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DN. 16.08.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8 z dn. 16.08.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7
Z DN. 28.06.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DN. 28.06.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 7 z dn. 28.06.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7
Z DN. 07.06.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DN. 07.06.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 7 z dn. 07.06.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3
Z DN. 16.05.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 08.05.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Z DN. 16.05.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn. 16.05.2018 r.

Plik do pobrania: Załącznik do zapytania nr 3

 

ZAPYTANIA OFERTOWE NR 6 Z DN. 08.05.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 08.05.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6

Plik do pobrania