Opieka stomatologiczna Drukuj
Informacja dotycząca świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Białymstoku:

1. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego finansowane ze środków publicznych, na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) pełni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska.

2. Świadczenia zdrowotne dostępne są w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska

Al. Jana Pawła 59B lok U1

15-704 Białystok

tel. kom. do rejestracji 695 681 460

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska

Al. Tysiąclecia PP 4D

15-111 Białystok

tel. kom. do rejestracji 661 952 776

Godziny pracy gabinetów dostępne na stronie internetowej: www.eurodent.bialystok.pl

3. Świadczenia zdrowotne obejmują:

-wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci  i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

-wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

PLIKI DO POBRANIA:

wzór sprzeciwu objęcia ucznia opieką profilaktyczną, który należy dostarczyć do gabinetu stomatologicznego TUTAJ

karta stomatologiczna, którą należy dostarczyć do gabinetu podczas badania profilaktycznego TUTAJ