Nie pal przy mnie, proszę Drukuj

„Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowany w roku szkolnym 2015/2016

Założenia ogólne programu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

  • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
  • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
  • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia.
  • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

GALERIA ZDJĘĆ