Wyniki sprawdzianu kl 6 2014/2015 Drukuj

W tym roku szkolnym, z wynikiem 80%, zajęliśmy I miejsce wśród publicznych szkół podstawowych m. Białegostoku. Gratulujemy naszym szóstoklasistom!!!

W roku szkolnym 2014/2015 do sprawdzianu przystąpiło 30 uczniów – 100%. Sprawdzian po raz pierwszy oparty był na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Składał się z dwóch części. Obie części przeprowadzone były w formie pisemnej. Część 1 zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Trwała 80 minut. Część 2 zawierała zadania z języka angielskiego i trwała 45 minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była krótka przerwa na odpoczynek.

Średnia szkoły z części 1 – 80%, z części 2 – 94%. Najniższy wynik z części 1 – 41%, najniższy wynik z części 2 – 75%. Najwyższy wynik z części 1 i 2 100%. Odchylenie standardowe z części pierwszej wynosi 14% z części 2 – 7%.

 

Wyniki z trzech przedmiotów są bardzo wysokie. Szkoła znajduje się w 9 – najwyższym - przedziale skali staninowej. Z języka polskiego wynik średni 79%, z matematyki 80%, z angielskiego 94%. Wynik średni z języka polskiego w szkole 79%, w województwie podlaskim 72% i w kraju 73%.  Wynik średni z matematyki w szkole 80%, w województwie podlaskim i kraju 61%.  Najniższe wyniki z języka polskiego w szkole 24%, w województwie 5%, w kraju 0%.  Najniższe wyniki z matematyki w szkole 40%, w województwie i kraju 0%. Najwyższe wyniki to 100% w szkole, województwie i kraju. Odchylenie standardowe z języka polskiego w szkole, województwie i kraju podobnie 16-17%.  Odchylenie standardowe z matematyki w szkole wynosi 16%, w województwie i kraju 26%.  Nikt z uczniów nie uzyskał w klasie 6A wyniku 0%. Wyniki średnich i odchylenia standardowego z języka polskiego są zbliżone, natomiast z matematyki wynik szkoły jest o 19% wyższy od wyniku województwa i kraju przy 10% niższym odchyleniu standardowym.

Wynik średni w części 1 w szkole 80%, w województwie podlaskim i w kraju 67%.  Wynik średni w części 2 w szkole 94%, w województwie podlaskim 77%, w kraju podobnie 78%. Najniższe wyniki w części 1 w szkole 41%, w województwie 2%, w kraju 0%.  Najniższe wyniki w części 2 w szkole 75%, w województwie i kraju 0%. Najwyższe wyniki to 100% w szkole, województwie i kraju. Odchylenie standardowe w części 1 w szkole wynosi 14%, w województwie i kraju 19%.  Odchylenie standardowe w części 2 w szkole wynosi 7%, w województwie i kraju 20%.

Raport dostępny TUTAJ