Sukces szóstoklasistów 2012/2013 Drukuj

Gratulujemy tegorocznym szóstoklasistom!!!

Wynik ze sprawdzianu - 27,8 - to III miejsce wśród publicznych podstawówek miasta Białegostoku.

Wyniki sprawdzianu tutaj

Jesteśmy dumni z efektów ciężkiej pracy i życzymy aby nasi uczniowie osiągali wysokie noty na dalszych etapach edukacji.