Znajdz wlasciwe rozwiazanie - program profilaktyczny 2017/2018 Drukuj

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018, wśród uczniów klas VII, realizowany jest program: „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

CEL GŁÓWNY:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:

Joanna Ostaszewska- Samojło (szkolny koordynator)

Edyta Klimuszko (nauczyciel biologii)

OPIS PROGRAMU:

Program „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” to program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas starszych szkół podstawowych. Program ma charakter profilaktyczny i stanowi trzecie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Realizacja programu zmierza do realizacji zamierzonych celów szczegółowych:

- zwiększenia wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego

- kształtowania umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich

- Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.