Zdrowe żywienie – mądre myślenie Drukuj

Fundacja Nowe Horyzonty już od przyszłego tygodnia rozpoczyna realizację warsztatów profilaktycznych "Zdrowe żywienie – mądre myślenie”. Programem zostaną objęte klasy VI-VIII. Dla każdej klasy przewidziany jest jeden warsztat 90-cio minutowy na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.

W związku z tym, że program „Zdrowe żywienie-mądre myślenie” oprócz warsztatów, zakłada również ewaluację (dwukrotne badanie ankietowe uczniów) wraz ze sporządzeniem raportu, poniżej znajduje się link do ankiety ewaluacyjnej dla uczniów klas VI- VIII– do wypełnienia zanim rozpoczną się warsztaty.

http://badania.corigo.pl/ankieta/617868/szkola-podstawowa-nr-16-im-t-kosciuszki-w-bialymstoku-zdrowe-zywienie-madre-myslenie-pretest.html

Bardzo proszę, aby ankiety wypełnili uczniowie, którzy będą uczestniczyli w warsztatach. Wypełnienie jej zajmie kilka minut. Wystarczy kliknąć w link, wybrać odpowiedzi i kliknąć „wyślij”. Wyniki same wygenerują się do systemu, nie ma potrzeby nic drukować.
Na podstawie wyników z tej ankiety oraz ankiety po warsztatach, zostanie sporządzony dla szkoły raport, będący swoistą diagnozą problemów w szkole oraz wskazujący kierunki dalszych działań profilaktycznych. osobą odpowiedzialną za realizację programu jest pedagog szkolny p. Joanna Ostaszewska_Samojło.