Nauka zdalna od 20 grudnia 2021 Drukuj

W dniach 20-21-22 grudnia 2021 oraz  3-4-5 stycznia 2022 organizowany jest system edukacji tryb C - zdalny dla klas 1-8. Wszystkie zajęcia obowiązkowe, specjalistyczne oraz dodatkowe prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie z klas 4-8, którzy nie mają możliwości realizowania nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, będą mieli zorganizowaną naukę na terenie szkoły. Prosimy o zgłoszenie się do wychowawców klas.

Jednocześnie, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas 1-3, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, szkoła zapewnia opiekę w godzinach pracy świetlicy szkolnej 6.30-16.30. W ramach tej opieki dzieci mają zapewnioną naukę zdalną. Ze względów higienicznych dzieci powinny mieć własne słuchawki.

Rodziców, którzy potrzebują takiej opieki prosimy o złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza do czwartku 16.12.2021 do godz. 10.00.

LINK DO FORMULARZA - KLIKNIJ TUTAJ

Pomoc psychologa i pedagoga w naszej szkole jest dostępna przez cały czas nauki zdalnej w godzinach pracy tych osób. Kontakt z paniami jest przez Vulcan, Gmail oraz telefoniczny na numer telefonu szkoły. Panie prowadzą też classroom pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Dostępna jest też biblioteka szkolna w godz pracy 7.30-17.00. Panie zapraszają na bloga biblioteki tutaj

Od 23 grudnia 2021 rozpoczynają się ferie świąteczne.

W sprawie zapotrzebowania na wypożyczenie tabletów na okres nauki zdalnej proszę pisać poprzez dziennik elektroniczny do pani Małgorzaty Woroszyło.