Spotkanie adaptacyjne klas 1 2021/2022 Drukuj

Spotkania adaptacyjne uczniów klas pierwszych z wychowawcami odbędą się według następującego harmonogramu:

klasa 1 A - wychowawczyni p. Agnieszka Kozioł spotyka się w dniu 27 sierpnia 2021 o godz. 10.00 - 10.45

klasa 1 B - wychowawczyni p. Marta Wilczko spotyka się w dniu 27 sierpnia 2021 o godz. 11.00 - 11.45

klasa 1 C - wychowawczyni p. Ewa Gutowska spotyka się w dniu 27 sierpnia 2021 o godz. 12.00 - 12.45

Prosimy, aby dziecko przyszło z jednym rodzicem, bez rodzeństwa. Wejście do szkoły od strony placu apelowego.

Jeżeli będą zmiany w organizacji spotkania adaptacyjnego będziemy Państwa informować na stronie szkoły.

Wyprawka klasy 1A TUTAJ

Wyprawka klasy 1B TUTAJ

Wyprawka klasy 1C TUTAJ

Prosimy o wypełnienie formularza online dotyczącego deklaracji udziału dziecka w lekcji religii oraz do opieki świetlicowej, jeżeli taka potrzeba istnieje.
W przypadku ograniczeń pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy będą miały dzieci rodziców oboje pracujących. KLIKNIJ TUTAJ

Podczas spotkania poprosimy Państwa o wypełnienie papierowej wersji formularza.

W związku z korzystaniem z usługi Google G Suite dla szkół prosimy również o dostarczenie zgody na założenie konta dziecku w domenie sp16.bialystok.pl. G Suite jest to platforma wykorzystywana w naszej szkole do nauki zdalnej. W linku jest załączony formularz zgody. Proszę wydrukować, podpisać i odesłać scan podpisanego dokumentu na adres email szkoły lub przynieść formularz do szkoły. Po zebraniu formularzy założymy konta. Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania, można napisać odręcznie zgodę w takim sformułowaniu jak jest na dokumencie i przesłać zdjęcie takiej zgody. Druk jest dostępny również w sekretariacie i można go uzupełnić na miejscu.

Link do regulaminu: TUTAJ

Link do zgody: TUTAJ