Organizacja zajęć w klasach 4-8 w tygodniu 21-24 czerwca 2021 Drukuj

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W KLASACH 4-8 W TYGODNIU 21-24 CZERWCA 2021

W tym tygodniu zostaną zorganizowane spotkania integracyjno - aktywizujące w klasach według następującego grafiku:

Poniedziałek - środa :

9-11 klasy 4 abc 5 a

11-13 klasy 6 abcde

13-15 klasy 7abcd 8ab

Czwartek:

8.30-10.30 klasy  4 abc 5 a

10.30 - 12.30 klasy 6 abcde

12.30-14.30 klasy 7abcd

Klasy 8 będą przygotowywały zakończenie roku, będą pomagały nauczycielom wf w organizacji dnia rekreacji.

Nie będzie w tych dniach lekcji. Obecność uczniów na zajęciach  jest obowiązkowa. Podczas pobytu w szkole zostaną zorganizowane zajęcia tematyczne:

poniedziałek: przyrodniczo - informatyczne

Chemia - p. Klimuszko s. 106

Biologia, przyroda - p. Silwon s.110

Fizyka - p. Godlewska s. 206

Geografia - p. Baranowska s. 205

Informatyka -  p. Komorowski s. 105

Wtorek: matematyczno-polonistyczne

Polonistyczne -

- p. Wasilewska s. 110

- p. Łukaszewicz s. 109

- p. Markowska s. 108

Matematyczne -

p. Godlewska s. 206

p. Pawłowska s. 111

Środa: artystyczno-językowo- historyczne

Artystyczne - p. Skorupska s. 108

Językowe -

J.Czerepska s. 109

A.Matukiewicz s. 205

E.Okułowicz - Waś s. 107

A.Kazimierowicz s. 111

Historyczne - p. Jatel s. 206

Czwartek: rekreacyjno-sportowe

Boisko szkolne -

D. Malinowski

B. Aksamitowski

J. Derkowska

J. Ostaszewska-Samojło

M. Wilman

Każda klasa weźmie udział we wszystkich zajęciach przechodząc od sali do sali. Po zakończeniu bloku tematycznego uczniowie idą do domu.

Biblioteka, pedagog, psycholog pracują bez zmian.

OBIADY W KLASACH 4-8

Klasy 4 abc 5a - godz. 11.00

Klasy 7 abcd 8ab - godz. 12.45

Klasy 6abcde -

godz. 13.00

FOTORELACJA