Rada Rodzciow 2020/2021 Drukuj

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki – rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca – pani Agnieszka Hamanowicz (delegat klasy IV a),

Zastępca przewodniczącej – pani Małgorzata Jaworska (delegat klasy VI c),

Sekretarz – pani Anna Tołczyk (delegat klasy VI d),

Skarbnik – pani Danuta Ostaszewska (delegat klasy IV b).

Skład Komisji Rewizyjnej:

-    Przewodniczący – pani Dorota Kaczmarek (delegat klasy VII b),

-    Członek Komisji – pani Justyna Karłowicz (delegat klasy VI e).

Uchwałą Rady Rodziców, osobami do reprezentowania i dysponowania środkami finansowymi Rasy Rodziców są: przewodnicząca  pani Agnieszka Hamanowicz oraz skarbnik pani Danuta Ostaszewska.

Ustalone kwoty składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

-    50 zł za pierwsze dziecko,

-    35 zł za drugie dziecko uczące się w naszej szkole,

-    kolejne dzieci uczące się w szkole zwolnione są z opłaty.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta: PM Bank  39 8099 0004 0011 9600 3000 0030