Znam swoje prawa i pamietam, że inni też je mają Drukuj

Dnia 7 maja 2012 w naszej szkole odbyła się I edycja międzyszkolnego konkursu z zakresu wiedzy na temat Konwencji Praw Dziecka pt. „Znam swoje prawa i pamiętam, że inni też je mają”. Był on objęty honorowym patronatem prezydenta Białegostoku. Wzięły w nim udział 3– osobowe drużyny z 6 białostockich szkół. Po licznych konkurencjach komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Kozłowska ( SP 44), p. Bogumiła Czarnowska ( SP 14) oraz p. Anna Zalewska (dyrektor SP 16 W Białymstoku) ustaliła kolejność miejsc.

 

I miejsce -  Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku;

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku;

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku;

IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku;

V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku;

VI miejsce – Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizatorkami konkursu były p. Joanna Ostaszewska – Samojło oraz p. Katarzyna Silwon.

Galeria zdjęć z konkursu tutaj