Konkurs ekologiczny Drukuj

INFORMACJA DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY I ICH RODZICÓW !!!

Z dniem 1 lutego 2012 r Szkoła Podstawowa nr 16 przystąpiła do konkursu ekologicznego „ Zadbaj o środowisko razem z nami”. Polega on na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lista „elektrośmieci”, które zbieramy znajduje się w regulaminie).

Konkurs trwa do 15 czerwca 2012. Atrakcyjne nagrody (np. laptop, sprzęt RTV) będą przyznawane w trzech kategoriach:

1- Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów spośród wszystkich uczestników konkursu.

2- Szkoła, która zbierze najwięcej odpadów w przeliczeniu na 1 ucznia danej szkoły, wśród wszystkich uczestników tej części konkursu.

3- Uczeń, który zbierze najwięcej odpadów spośród wszystkich uczestników konkursu ( ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie).

O dostarczonym  sprzęcie proszę informować: konserwatora, kierownika gospodarczego lub p. Katarzynę Silwon (s.106). Będzie on składowany w pomieszczeniu szatni szkolnej.

Regulamin konkursu tutaj