Zajęcia francuskiego w PG 6 PDF Drukuj Email
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach koła języka francuskiego prowadzonego w PG 6  przez studentów filologii francuskiej pod kierunkiem p. Katarzyny Lul-Worobiej - nauczycielki z PG 6 oraz metodyka dr. Barbary Głowackiej.

Każde spotkanie było dokumentowane i szczegółowa relacja znajduje się na stronie UwB pod poniższym adresem

http://neo.uwb.edu.pl/?page_id=12087


 
Nie pal przy mnie, proszę PDF Drukuj Email

„Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowany w roku szkolnym 2015/2016

Założenia ogólne programu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

GALERIA ZDJĘĆ

 
MALI uczniowie ida do szkoły UNICEF 2015/2016 PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku należy do Klubu Szkół UNICEF.

W tym roku szkolnym bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”.

UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze więcej nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Największy problem z poziomem upowszechnienia edukacji jest w południowej Azji oraz we wschodnie i środkowej Afryce. Problem ten widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi do szkoły podstawowej. Jeszcze mniej kontynuuje naukę w szkole średniej. Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie mieszkańców MALI.

CELE PROJEKTU:

 • · Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali
 • Wyjaśnienie dzieciom jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć,
 • · Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
 • · Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

Uczestnicząc w projekcie uczniowie naszej szkoły będą mogli pomóc dzieciom z Mali zebrać  fundusze, które umożliwią im naukę. Uczniowie będą tworzyć swoje własne książki. Wszystkie książki, które w życiu czytamy wzbogacają nas. Te książki będą miały dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym dzieciom. Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury, jak  i technika wykonania są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami.

Termin wykonania książek upływa 10 lutego 2016r. Książki należy dostarczyć do koordynatorów projektu.

Wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanej  imprezy – „Dnia Książki dla Afryki”, która odbędzie się w lutym 2016r.w naszej szkole. Ten dzień to też okazja, by wszystkie nieużywane przez nas książki, które mamy  w domach przynieść do szkoły i zorganizować wielki kiermasz. Każdy będzie mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie i w zamian za darowiznę na rzecz dzieci wrócić do domu z nową książką.

Integralnym elementem projektu jest konkurs na najciekawszą książkę. Spośród wykonanych przez uczniów książek jury wybierze najciekawszą, która zostanie wysłana na konkurs ogólnopolski UNICEF. Każdy ma szanse zaskoczyć nas swoją wyobraźnią!

Uruchom swoją kreatywność i pomóż dzieciom w Mali cieszyć się edukacją!

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie!

Koordynatorzy:

Beata Jatel, Grażyna Durek, Marta Kluczyk

 

KSIĄŻECZKI STWORZONE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PREZENTUJEMY NA BLOGU

http://maliuczniowieidadoszkolysp16.blogspot.com/

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PODSUMOWANIA PROJEKTU

 
Koło historyczne 2015/2016 PDF Drukuj Email

„Nad wszystko inne ceń strony rodzinne”

„BIAŁYSTOK SERCEM PODLASIA – MOJE MIASTO – MÓJ REGION”

„Białystok sercem Podlasia – moje miasto, mój region” to program historycznego koła zainteresowań, prowadzonego od roku szkolnego 2015/2016 przez p. Beatę Jatel, który ma przybliżyć młodzieży dzieje małej ojczyzny i rozbudzić chęć jej poznawania. Program ma wprowadzić uczniów w świat wartości kulturowych regionu oraz wartości historycznych, zapewniając wiedzę o lokalnym społeczeństwie i jego funkcjonowaniu. Głównym celem programu jest poznanie przez uczniów najbliższego środowiska, kształtowanie postaw patriotycznych oraz własnej tożsamości regionalnej. Treści nauczania obejmują wiadomości z zakresu historii miasta Białegostoku oraz historii regionu Podlasie.

Program jest skierowany do uczniów klas IV–VI zainteresowanych historią własnego regionu, chętnych, by uczestniczyć w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę z tego zakresu. Założeniem programu jest aktywizacja uczniów, ich działanie w najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym.

Działania koła będą dokumentowane na blogu pod adresem:

Historia-mojehobby.blogspot.com

 
My book - my friend 2015/2016 PDF Drukuj Email

„My book – my friend” „Książka – mój przyjaciel” - klub czytelniczy anglistów


to zajęcia rozwijające zasób słownictwa oraz doskonalące wymowę angielską poprzez czytanie wybranych pozycji literatury anglojęzycznej realizowane w ramach innowacji od września 2015r. do końca czerwca 2017r w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku.

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego będą opierały się na czytaniu i słuchaniu wybranych tradycyjnych pozycji literatury anglojęzycznej. Nauka poprzez zabawę umożliwi naturalne przyswajanie języka obcego przez dzieci. Wspólnie z uczniami stworzony zostanie księgozbiór anglojęzyczny w szkolnej bibliotece. Działania koła dokumentowane będą na blogu pod adresem http://mybookmyfriendsp16.blogspot.com/ Innowację realizuje pani Agnieszka Matukiewicz wraz z uczniami klasy 5A i 4B.

 
Koduj z klasą 2015/2016 PDF Drukuj Email

KODUJ Z KLASĄ

Celem Koduj z Klasą jest popularyzacja programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. W Koduj z Klasą pokazujemy, że dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka  może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza.

Nauka programowania uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań. Koduj z Klasą udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia. W Koduj z Klasą przełamujemy stereotypowe myślenie o programowaniu, jako o działaniu trudnym i wymagającym wielu lat żmudnej edukacji. Pokazujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne, wykorzystanie gier do nauki, a także jak uczy się programowania na świecie. Podpowiemy uczestnikom, jak rozwijać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z ogólnodostępnych źródeł oraz jak włączyć się w światowe wydarzenia promujące kodowanie (Europejski Tydzień Kodowania, Godzina Kodowania).  (źródło http://www.ceo.org.pl/pl/kodujzklasa/opis-programu)

Projekt realizują Panie Izabela Kardasz, Małgorzata Woroszyło.

 
Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki 2015/2016 PDF Drukuj Email

BEZPIECZNE WĘDRÓWKI OD GROSIKA  DO ZŁOTÓWKI

Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

 • nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,
 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.
Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniają wiarę we własne siły i możliwości oraz są zachęcane do realizacji zamierzonych celów.
Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Bezpieczne wędrówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.
Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.
Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.
W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse. (źródło http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl/o-programie)

Projekt realizują Panie Ewa Jadczak, Danuta Glazer.

 
Plastek i jego zaczarowane pudełko 2015/2016 PDF Drukuj Email

PLASTEK I JEGO ZACZAROWANE PUDEŁKO

„Plastek i jego zaczarowane pudełko” to europejska inicjatywa edukacyjna PlasticsEurope przeznaczona dla młodszych klas uczniów szkoły podstawowej  ma pomóc dzieciom zrozumieć różnorodność i różne właściwości tworzyw sztucznych. Dzieci chcą poznawać otaczający świat i także podczas zabawy rejestrują nowe dla nich rzeczy. Tę naturalną ciekawość należy wspierać - zainteresowanie się zjawiskami przyrodniczymi we wczesnych latach owocuje lepszym zrozumieniem techniki i nauk przyrodniczych w wieku dorosłym.
Dlaczego poruszać temat tworzyw sztucznych w szkole podstawowej? Tworzywa są stałym elementem naszej codzienności – posługujemy się nimi w kuchni, samochodzie, stosujemy jako opakowania. Płyty styropianowe jako materiał izolacyjny lub okna z tworzyw sztucznych pomagają obniżyć koszty ogrzewania. Bez tworzyw sztucznych nie można już sobie wyobrazić nowoczesnej ochrony środowiska: począwszy od baterii słonecznej, poprzez turbiny wiatrowe, aż po membrany wykorzystywane w technologii oczyszczania wody – dzisiaj polimery znajdują zastosowanie wszędzie.

„Plastek i jego zaczarowane pudełko” składa się z zestawu pięciu doświadczeń oraz podręczników dla uczniów wraz ze skryptem dla nauczyciela i może stanowić pomocny wkład na rzecz edukacji przyrodniczej w szkole podstawowej. Dostępne i opisane w zestawie doświadczenia przybliżą uczniom młodszych klas szkoły podstawowej problematykę „tworzyw sztucznych”. Prawie wszystkie doświadczenia uczniowie mogą przeprowadzić samodzielnie, łatwo i bez żadnych zagrożeń. Przebieg każdego doświadczenia i jego wyjaśnienie zostały omówione w podręczniku dla uczniów w sposób zrozumiały dla dzieci. Podręcznik może stanowić podstawę zajęć lub można wykorzystywać go jako uzupełnienie. Nauczyciele mają do dyspozycji specjalną broszurę z informacjami dodatkowymi, pomocnymi przy przygotowywaniu doświadczeń.

Projekt realizują Panie Grażyna Durek i  Marta Kluczyk.  Działania można śledzić na blogu http://plasteksp16.blogspot.com/

 
Czytam sobie w bibliotece 2015/2016 PDF Drukuj Email

"Czytam sobie w bibliotece" to kolejny pomysł na promocję czytelnictwa promowany prze CEO, tym razem skierowany do najmłodszych czytelników - dzieci w wieku 5-8 lat.  Otrzymaliśmy komplet dziewięciu książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami do zajęć z dziećmi oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp do filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów organizujemy zajęcia, na których dzieci w twórczy sposób interpretują literaturę korzystając z takich form wyrazu jak film, animacja, plastyka czy teatr. Efekty tych działań zostaną upowszechnione w środowisku szkolnym i bibliotecznym.

Dzięki temu projektowi bibliotekarki i bibliotekarze zdobędą nowe narzędzia, umiejętności i wiedzę do prowadzenia zajęć animacyjnych wokół literatury, biblioteki wzbogacą swoje księgozbiory i staną się miejscem aktywności lokalnej, dzieci natomiast zdobędą i rozwiną nowe umiejętności, a przede wszystkim zaczną kojarzyć czytanie z przyjemnością! (źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/czytamsobie)

Projekt realizują Panie Agata Żebrowska, Julita Wasilewska, Patrycja Łukaszewicz.

 
Etyka nie tylko dla smyka PDF Drukuj Email


Kształtowanie postaw moralno- etycznych w edukacji nie jest zadaniem łatwym. W tym roku szkolnym, ogromną pomocą i inspiracją w ich rozwijaniu był program pilotażowy „Etyka nie tylko dla smyka”. SP nr 16  była jedną z dziesięciu szkół w województwie podlaskim, biorącą w nim udział. Nauczyciele realizujący zadania to p. Ewa Jadczak, p. Marzena Dęby, p. Grażyna Durek.

 

Więcej…
 
Kamienie pamięci 2014/2015 PDF Drukuj Email

Uczniowie klasy VIa pod kierunkiem nauczyciela historii pani Beaty Jatel, uczestniczyli w roku szkolnym 2014-2015 w zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kamienie Pamięci - Z modlitwą Ojczyźnie 1939-89”, którego celem było upamiętnienie osób duchownych czynnie sprzeciwiających się złu, jakie niosły ze sobą systemy totalitarne w latach 1939–1989. VI edycji projektu patronowały słowa św. Pawła z Tarsu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
W ramach realizacji projektu uczniowie podjęli różne działania mające na celu zdobycie informacji na temat Ks. Prałata Adama Abramowicza oraz  przygotowanie wystawy o tym Wielkim Kapłanie. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji pt. "Nie wszystek umrę ... Ksiądz Prałat Adam Abramowicz w naszej pamięci"

Więcej…
 
CNK w Białymstoku PDF Drukuj Email

20 listopada 2014r dzieci z kl. I D wraz z wychowawczynią p. Ewą Jadczak uczestniczyły w wystawie przygotowanej przez Centrum Nauki Kopernik  na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Udostępniono 15 eksponatów:

1. Łamigłówki

2. Najszybsza zjeżdżalnia

3. Dziwne walce

4. Wirujące krzesełko
5. Uwięziona piłka
6. Silny jak serce

7. Stanowisko próżniowe
8. Półkule magdeburskie

9. Kula plazmowa

10. Ludzkie ciało - trójwymiarowa układanka

11. Sprawdź swoją pamięć
12. Szybkość reakcji
13. Oszukaj swój wzrok 
14. Oszukaj swój słuch 
15. Jak powstaje film?

Eksponaty można było dotknąć i przetestować na własnej skórze. Były to ciekawe  eksperymenty, dzięki którym dzieci poznawały świat nauki poprzez zabawę. Samodzielnie przeprowadzone doświadczenia w naturalny sposób wyjaśniały zjawiska naukowe i pobudzały wyobraźnię.

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

 
Mistrzowie Kodowania PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2014/2015 z inicjatywy p. Małgorzaty Woroszyło i p. Izy Kardasz szkoła nasza przystąpiła do Programu Mistrzowie Kodowania.

"Czy nauka programowania nie jest zbyt trudna dla dzieci w szkole podstawowej? Czy dzieci sobie poradzą?

Te i inne pytania zadawali rodzice, którzy programowanie postrzegają jako „wiedzę tajemną”, nieosiągalną dla większości ludzi, a dostępną tylko dla wąskiej grupy doświadczonych specjalistów. Program Mistrzowie Kodowania, dzięki programowaniu, ma na celu rozwijać w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom. Mistrzowie Kodowania to nowa inicjatywa w polskich szkołach. W jej ramach od września 2013 roku przeszkolonych zostało ponad 300 nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z programowania w języku Scratch w 120 szkołach podstawowych z całej Polski." źródło http://mistrzowiekodowania.pl/

Więcej o programie na stronie mistrzowiekodowania .pl

Projekty stworzone przez uczniów naszej szkoły można śledzić na stronach:

http://scratch.mit.edu/studios/621030/

http://scratch.mit.edu/studios/621036/

http://scratch.mit.edu/studios/667320/

Zapraszamy też do zmagań programistycznych na stronie Godzina Kodowania podczas Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week, 8-14 grudnia 2014r).

"Godzina Kodowania to pierwszy krok w podróży do wiedzy o tym, jak działa nowoczesna technologia i jak tworzyć w niej nowe aplikacje. To możliwość zasmakowania prawdziwej informatyki w czasie 60 minut. (...) W Godzinie Kodowania można brać udział będąc w szkole lub na uczelni, w miejscu pracy, w domu lub w dowolnym innym miejscu. Musisz mieć jedynie godzinę i osiągalny Internet z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego.
Obejrzyj uważnie filmy zamieszczone na tej stronie - pada tam wiele argumentów, dlaczego tak ważna jest informatyka w dzisiejszych czasach. Potem postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, aby być razem z nami. Życzymy powodzenia i sukcesów, a przede wszystkim dobrej zabawy!" źródło http://godzinakodowania.pl/

Życzenia świąteczne od Mistrzów Kodowania TUTAJ

 
Eksperymentuj PDF Drukuj Email

Dnia 4 kwietnia 2014 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki uczniowie klas 0 – VI uczestniczyli w interaktywnej wystawie „Eksperymentuj!” przygotowanej przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Impreza związana była z realizowanym w szkole projektem pn. „Szkoła Rozwoju Kompetencji Kluczowych”.

Podczas udziału w wystawie ,,Eksperymentuj!” uczniowie mogli korzystać z następujących atrakcji: ,,Łamigłówki”, ,,Najszybsza zjeżdżalnia”, ,,Wirujące krzesełko”, ,,Stanowisko próżniowe”, ,,Kula plazmowa”, ,,Oszukaj swój wzrok”, ,,Jak powstaje film?”, ,,Szybkość reakcji”, ,,Półkule magdeburskie” ,,Silny jak serce”, ,,Sprawdź swoją pamięć”, ,,Szyfry”, ,,Uwięziona piłka”, ,,Znikające barwy”, ,,Częstotliwości jakie słyszymy”, ,,Dziwne walce”. Interaktywna ekspozycja pozwoliła zdobywać podczas zabawy wiedzę z zakresu fizyki, biologii i matematyki. Samodzielnie przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty w naturalny sposób pobudzały dziecięcą ciekawość świata, a pokazy „Ciśnienie” i „Muzyka” wywołały ogromne zainteresowanie obserwatorów. Wystawa adresowana była przede wszystkim do dzieci, ale z powodzeniem korzystali z niej rodzice, co pozwoliło na przeżycie wspólnej naukowej przygody. Wszystkie wystawowe propozycje łączyły naukę z zabawą. Wystawie towarzyszyło trzech animatorów CNK, którzy przy użyciu prostych materiałów przeprowadzali efektowne eksperymenty i na przykładzie konkretnych eksponatów wyjaśniali zjawiska naukowe. Doświadczenia pobudzały wyobraźnię widzów oraz zachęcały ich do odkrywania nauki w codziennym życiu.

Galeria zdjęć tutaj

 
Piknik naukowy PDF Drukuj Email

Dnia 15 stycznia uczniowie (klas 0-VI) Szkoły Podstawowej nr 16 uczestniczyli w PIKNIKU NAUKOWYM zorganizowanym przez Instytut Geofizyki PAN w ramach projektu EDUSCIENCE. Podczas tej imprezy można było:

 • obserwować pokaz naukowy;
 • brać udział w 4 ciekawych warsztatach:
 1. 1. Chromatografia- badanie składu związków chemicznych
 2. 2. Napięcie powierzchniowe- na przykładzie nartnika
 3. 3. Tarcie- czym jest siła tarcia
 4. 4. Balon rakieta-jak działa silnik odrzutowy
 • korzystać ze 5 stanowisk samoobsługowych:
 1. 1. Model układu słonecznego
 2. 2. Nerwusometr- prosty układ elektryczny
 3. 3. Model człowieka
 4. 4. Gry logiczne
 5. 5. Most Leonarda
 • klasa Ia ( nasza projektowa) oraz goszcząca u nas kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Augustowa brały udział w 2 przygotowanych dla nich lekcjach dydaktycznych.

Zwieńczeniem pikniku było losowanie nagród. To wydarzenie zostało również opisane w numerze Kuriera Porannego z 16 stycznia http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130115/BIALYSTOK/130119682. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasza szkoła, jako jedyna w Białymstoku mogła brać udział w pikniku, gdyż tylko my bierzemy udział w projekcie EDUSCIENCE.

 
Szansa czy ryzyko PDF Drukuj Email

W dniu 19 listopada 2012 w ramach innowacji "Młody programista" uczniowie uczestniczyli w interaktywnej wystawie matematycznej "Szansa czy ryzyko". W budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 16 można było obejrzeć i wykonać matematyczno-informatyczne doświadczenia i eksperymenty.Wystawa przygotowana jest w ramach projektu "Places - Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science" z 7. programu ramowego UE. Organizatorami wystawy są Politechnika Białostocka i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Galeria zdjęć z wystawy tutaj

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3