"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Warsztaty z profilaktyki uniwersalnej 2018/2019 PDF Drukuj Email

W klasach VII i VIII funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku poprowadzą zajęcia z profilaktyki uniwersalnej:

19.03.2019 - Uzależnienia - Nikotyna - legalny narkotyk

04.04.2019 - Uzależnienia - Alkohol - pomyśl zanim będzie za późno

07.05.2019 - Najważniejszy pierwszy krok - zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

 
Profilaktyka GRYPY PDF Drukuj Email

Białystok
2019-02-19
Dyrektorzy
szkół,
przedszkoli
kierownicy
internatów
(miasto
i powiat
białostocki)
PZ.4470.5.2019
W
związku
ze
wzrostem
zachorowań
na
grypę
i choroby
grypopodobne
Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
w
Białymstoku
zwraca
się
z
prośbą
o
pomoc
w
działaniach
informacyjno-edukacyjnych
skierowanych
do
dzieci,
młodzieży,
ich
rodziców
oraz
społeczeństwa
lokalnego.
Białystok
2019-02-19
Dyrektorzy
szkół,
przedszkoli
kierownicy
internatów
(miasto
i powiat
białostocki)
PZ.4470.5.2019
W
związku
ze
wzrostem
zachorowań
na
grypę
i choroby
grypopodobne
Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
w
Białymstoku
zwraca
się
z
prośbą
o
pomoc
w
działaniach
informacyjno-edukacyjnych
skierowanych
do
dzieci,
młodzieży,
ich
rodziców
oraz
społeczeństwa
lokalnego.
W
związku
ze
wzrostem
zachorowań
na
grypę
i choroby
grypopodobne
Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny
w
Białymstoku
zwraca
się
z
prośbą
o
pomoc
w
działaniach
informacyjno-edukacyjnych
skierowanych
do
dzieci,
młodzieży,
ich
rodziców
oraz
społeczeństwa
lokalnego
W związku ze wzrostem zachorowań na grypę i choroby grypopodobne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku podejmuje działania informacyjno-edukacyjne przedstawione na poniżej.

 
Formy przemocy w internecie - oferta dla rodziow 2018/2019 PDF Drukuj Email


Drodzy Rodzice,

zapraszamy na prelekcję

prowadzoną przez p. Roberta Ćwikowskiego (pedagoga, trenera, terapeutę dzieci i młodzieży, mediatora i certyfikowanego specjalistę przeciwdziałania przestępczości nieletnich)

z Pracowni Psychoedukacji i Profilaktyki Noesis

na temat: „Formy przemocy w Internecie, które nie pozostawiają śladów na ciele, za to trwale odbijają się na kondycji psychicznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży”

 

termin: 11 marca 2019r. o godz. 16.00

miejsce: sala 106

Drogi Rodzicu przyjdź!!!! To znakomita okazja, aby zdobyć rzetelną wiedzę na temat zagrożeń w sieci i sposobów ich przeciwdziałania.

  • ekspert  wyjaśni, jak przebiega rozwój dziecka w świecie zdominowanym przez nowe media,
  • z pewnością interesujący będzie  wykład poświęcony cyberbullyingowi: jak rozpoznać cyberprzemoc i ochronić przed nią swoje dziecko, jakie mechanizmy psychologiczne pchają ludzi do propagowania i tworzenia pełnych przemocy, agresywnych treści, dlaczego czasem sami stajemy się agresorami albo spokojnie obserwujemy dręczenie innych.
W drugiej części odbędą się warsztaty pt. "Wspólnie wypracujcie zdrowe nawyki - wprowadzanie reguł korzystania z urządzeń cyfrowych." Poprowadzi je p. Kamil Komorowski - nauczyciel informatyki z naszej szkoły. Obowiązkowo należy mieć ze sobą smartfony: swój i dziecka. Praktycznie, podczas warsztatów, wdrożymy aplikację Family Link.
 
Cyberprzemoc - reaguj! PDF Drukuj Email

W dniach 13-14 luty oraz 19-20 luty 2019 roku  w klasach 4a-5-6 odbędą się zajęcia profilaktyczne z zakresu wykorzystywania mediów społecznościowych, komunikatorów w relacjach rówieśniczych i związanej z tym przemocy w cyberprzestrzeni, prowadzone przez funkcjonariusza Policji.

 
Warsztaty edukacyjno-zawodowe 2018/2019 PDF Drukuj Email

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na warsztaty dla młodzieży i rodziców „Planuję swoją przyszłość edukacyjno-zawodową”, które odbędą się 15 lutego 2019 r. o godz. 17:00

Zapraszamy rodziców z dziećmi uczącymi się w klasie siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz w trzeciej klasie gimnazjum na zajęcia warsztatowe dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Podczas zajęć będą mogli Państwo poznać najważniejsze czynniki wyboru szkoły, zasady rekrutacji do szkół oraz sprawdzić predyspozycje zawodowe własnego dziecka. Warsztaty będą prowadzone aktywnymi metodami przy wykorzystaniu interakcji rodzic – dziecko.

Spotkanie poprowadzą doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych zasobów Centrum Kompetencji w CKU w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 (sala nr 20 II piętro).

Osoby chętne proszone są o zapisanie się parami (rodzic- dziecko) na jednym formularzu rejestracyjnym.

http://rodzina.bialystok.pl/wydarzenia/682/warsztaty-dla-mlodziezy-i-rodzicow-planuje-swoja-przyszlosc-/#rezerwacja

 

 
Zaplatani w siec - cyberbulling PDF Drukuj Email

W lutym 2019 roku w klasach czwartych pedagog szkolny przeprowadziła zajęcia z zakresu profilaktyki uniwersalnej pod nazwą "Zaplątani w cieć - cyberbulling".

 
Profilaktyka uniwersalna PDF Drukuj Email

W dniu 16 stycznia 2019 roku, Pan Robert Ćwikowski z Pracowni Psychoedukacji i Profilaktyki Dzieci i Młodzieży, przeprowadził w klasach VI zajęcia na temat: „Uzależnienia- negatywny wpływ e- papierosów na zdrowie”, których celem była edukacja uczniów w zakresie szkodliwości palenia e- papierosów.

 


 
Ferie 2019 PDF Drukuj Email

16.01.2019 r. funkcjonariuszki  Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej przeprowadziły dla uczniów klas I- II zajęcia na temat „BEZPIECZNE FERIE”, gdzie zwrócono uwagę na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw i  uświadomiono dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

 

Na czas ferii Mały Samorząd Uczniowski przygotował uczniom z klas 1-3 gazetkę. POBIERZ TUTAJ 
Bezpieczne ferie 2019 PDF Drukuj Email

BEZPIECZNE FERIE

08.01.2019r.  funkcjonariuszki Policji z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Białymstoku przeprowadziły spotkanie z uczniami klas II i III w ramach „Bezpiecznych Ferii 2019. Udział w  nim wzięło blisko 100 dzieci. Policjantki na zasadach konkursów i zabaw przedstawiły zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas zimowego wypoczynku. Nakreśliły najmłodszym podstawowe zasady jakich powinni przestrzegać, by czas wolny od zajęć spędzić bezpiecznie, zarówno w domu jak i na podwórku podczas zabaw na śniegu. Dzieci zostały ostrzeżone przed kontaktem z osobami obcymi. Policjantki przypomniały o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, które przyczyniają się z całą pewnością do zapewnienia bezpieczeństwa.


 
Białostocka Akademia Rodziny 15 stycznia 2019 PDF Drukuj Email

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na ​wykład „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej”
15 stycznia 2019 r. o godz. 16.30.

Wykład adresowany jest do rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów klas III gimnazjum.

W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące min.: czynników wyboru zawodu, systemu edukacji w Polsce, specyfiki nauki w poszczególnych typach szkół, ogólnych zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Prowadząca spotkanie:

Anna Rolak – doradca zawodowy Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych zasobów Centrum Kompetencji w CKU w Białymstoku.

Osoby chętne proszone są o zapisanie się przez formularzu rejestracyjnym

 

 
Profilaktyka uniwersalna PDF Drukuj Email

W ramach profilaktyki uniwersalnej, w I półroczu roku szkolnego 2018/2019, uczniowie klas VI- VIII brali udział w zajęciach prowadzonych przez terapeutów Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej w Białymstoku.

I.  Uczniowie klas VI uczestniczyli w zajęciach "TROCHĘ DZIECKO, TROCHĘ NASTOLATEK — JAK SIĘ NIE POGUBIĆ?" —zajęcia składały  się z 3 spotkań po 2 godziny edukacyjne z jedną klasą. Dzieci  rozwijały  wyobraźnię oraz doskonalili  zdolności logicznego i twórczego myślenia, kształtowały postawy asertywne, tolerancyjne, odpowiedzialne. Zajęcia pozwalały także poznać swoje mocne strony i uświadomić sobie, że można inaczej spojrzeć na problem, na sytuację, na otoczenie.

Zrealizowane tematy:

1. "Przybornik przyjaciela".

2. "Co robić kiedy bywa trudno?"

3. "Ciekawość to pierwszy stopień do...."

II. Uczniowie klas VII uczestniczyli w  zajęciach   "JAK DORASTAĆ Z KLASĄ?" —składających się z 3 spotkań tematycznych po 2 godziny edukacyjne z jedną klasą.Głównym ich celem było wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem ryzykownych zachowań. Dzięki zajęciom młody człowiek ma możliwość lepszego zrozumienia zarówno siebie jak i innych.

Zrealizowane tematy:

1. "I co ja sobie myślę?" - Zajęcia skoncentrowane były na próbie uporządkowania myśli, opinii i poglądów zarówno na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz radzenia sobie z trudnościami.

2. "Co jest z tymi uczuciami?" - Poruszana tematyka miała za zadanie rozwijanie umiejętności dotyczących uświadamiania, nazywania i wyrażania uczuć. Zajęcia pomagały
w kształtowaniu empatii i wrażliwości.

3. "I o co chodzi?" - spotkanie poświęcone było analizie zachowań jakie mogą wynikać zarówno ze sposobu myślenia jak również z przeżywania różnych sytuacji życiowych. W trakcie zajęć uczestnicy wypracowali "strategie" działań, których celem było ograniczanie zachowań ryzykownych.

III. Uczniowie klas VIII brali udział w spotkaniu profilaktycznym "NIE BIORĘ — WYGRYWAM" — (czas trwania: 3 godziny edukacyjne z jedną klasą).Głównym celem zajęć było kształtowanie poglądów i opinii na temat substancji psychoaktywnych oraz ich zażywania.

 
Miedzy nami kobietkami - program profilaktyczny PDF Drukuj Email

Dnia 19 listopada 2018r w ramach programu „Między nami Kobietkami” odbyło się spotkanie dziewcząt klas szóstych z prelegentką firmy ,,Procter and Gamble” . Głównym założeniem programu jest: zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania, przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem oraz uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość o swoje ciało i postępowanie. Na zakończenie prelekcji uczennice klas szóstych otrzymały broszury informujące o zmianach zachodzących w ich organizmie w okresie dojrzewania opracowane przez Centrum Informacji „Always”. Dodatkowo firma obdarowała nasze młode kobiety pakietami próbek produktów sanitarnych. Zdobyta wiedza z pewnością pomoże dziewczętom pokonać wielorakość zmian zachodzących w okresie rozwoju kobiety.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 12