"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Dzień Dziecka PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: www.brpd.gov.pl/wystapienia/list_2014_05_28.pdf

 
Wyprawka szkolna na rok 2014/2015 PDF Drukuj Email

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Do dnia 8 września 2014r rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły  o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do podręczników.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Więcej…
 
Wykaz placówek udzielajacych pomocy rodzinie PDF Drukuj Email

Placówki udzielające pomocy członkom rodziny, dzieciom w zakresie doradztwa, terapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 - ul. Mazowiecka 35, tel. 742 34 34,
-   zaburzenia rozwojowe, trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania, zajęcia logopedyczne, porady pedagogiczne, terapia rodzinna;
2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi - ul. Mickiewicza 31/2, tel. 732 86 66
-   psychoterapia dzieci i młodzieży, pomoc w likwidowaniu zaburzeń o podłożu nerwicowym, grupy terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku - ul. Malmeda 8,
-   różnorodne formy pomocy osobom i rodzinom potrzebującym,
4. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej - ul. Storczykowa 5, tel. 663 56 76
-   poradnictwo, pomoc prawna
5. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny dla ofiar przemocy seksualnej – ul. Dziesięciny 15, tel. (085) 652 54 94, 0 801 000 180
-   poradnictwo, pomoc prawna
Monar – Poradnia profilaktyczno - konsultacyjny - ul. Berlinga 8, tel. (085) 651 65 64
-   poradnictwo dla rodziców, konsultacje psychiatry i psychologa, artterapia dla dzieci
7. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap” - ul. Włókiennicza 7, tel. (085) 744 52 24
-   pomoc psychologiczna i pedagogiczna
8. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA „Klanza” Oddział Białostocki – ul. Dąbrowskiego 24, tel. (85) 651 04 47
-   wszechstronna i interdyscyplinarna pomoc dzieciom doznającym przemocy, ich rodzinom i opiekunom, pomoc w przeprowadzeniu interwencji w kryzysowych sytuacjach, udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i osobom dorosłym, prowadzenie poradnictwa rodzinnego.
9. Oddział Miejski TPD w Białymstoku – ul. Liniarskiego 1 a, Tel. (85) 742 40 54
-   specjaliści pomogą podjąć działania interwencyjne w obronie osób pokrzywdzonych, odnaleźć właściwą drogę prawną w sprawach rodzinnych, poprawić komunikację w rodzinie, odszukać przyczyny niepowodzeń szkolnych, znaleźć sposoby poradzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych rodzin (przemoc w rodzinie, rozwód), rozwinąć umiejętności społeczne dzieci i młodzieży
10. Podlaski Oddział Okręgowy PCK - ul. Warszawska 29 tel. 85 741-60-91
11. Policja (II Komisariat Policji, Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku)
12. Sąd Rejonowy IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – ul. Mickiewicza 103, tel. (85) 66 56 510,
13. Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie  „Droga” – ul. Proletariacka 21 tel. (85) 652 47 17
14. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia” – tel. (022) 668 70 00; http://www.niebieskalinia.pl,
15. Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111; www.116111.pl,
16. Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak – Warszawa, ul. Śniadeckich 10, tel. (022) 696 55 45, 629 60 79; dziecięcy telefon zaufania: 0 800 12 12 12;
17. Telefon Zaufania Zatrzymaj Przemoc – 0 800 120 148,
18. Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 0 801 199 990
19. Policyjny Telefon Zaufania – 0 801 120 226

 
Płatność za obiady luty PDF Drukuj Email

Opłata za obiady w lutym wynosi 51 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady na podane niżej konto bankowe wraz z podaniem imienia, nazwiska i klasy dziecka:

45 1240 1154 1111 0010 3577 5109

lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00

 
Białostocka Akademia Rodziny dla dziadków PDF Drukuj Email

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Białostocka Akademia Rodziny serdecznie zaprasza seniorów na seans filmowy.

Projekcja odbędzie się dnia 24 stycznia 2014 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Akademii tj. w budynku szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1, sala 115.

„Odważni” to historia czterech mężczyzn mających jedno powołanie: służyć i chronić. Jako oficerowie broniący prawa, stawiają czoła zagrożeniu każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej walki rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich życie.

Film ze zwrotami akcji, trzymający w napięciu, ale też okraszony humorem. Film mówi o tym, że „serca ojców zwrócą się ku ich dzieciom, a serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom”. Film wstrząśnie emocjami i rzuci wyzwanie każdemu sercu - aby było... bohaterem! 

Kolejna znakomita produkcja twórców filmu Fireproof (Ognioodporni) z niesamowicie mocnym przesłaniem dla wszystkich ojców!

Wstęp BEZPŁATNY, wyłącznie dla babć i dziadków.

Rezerwacji miejsca, można dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie http://rodzina.bialystok.pl//wydarzenia-projekcja-filmu-odwazni-dla-babc-i-dziadkow-z-okazji-ich-swieta.php#rezerwacja

lub telefonicznie pod numerem 85 743 67 85.

Zapraszamy również na projekcję filmu „Home Run”, która odbędzie się dnia 25 stycznia 2014 r. o godz. 17.00. w siedzibie Akademii tj. w budynku szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1, sala 115.  
Wstęp BEZPŁATNY.

 
Zakup kontrolow@ny PDF Drukuj Email

Kupujmy rozważnie - startuje akcja "Zakup kontrolow@ny"

Okres zakupów gwiazdkowych już w pełni. Każdego roku, coraz częstszym prezentem dla dzieci staje się sprzęt elektroniczny: laptopy, konsole do gier, czy też smartfony. Akcją „Zakup kontrolow@ny” NASK oraz Fundacja Dzieci Niczyje, pragną przypomnieć rodzicom i opiekunom na co należy zwracać uwagę wyposażając dzieci w nowe technologie.

Technologia niewłaściwie wykorzystywana może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka i jego właściwego rozwoju. Aby dziecko było bezpieczne korzystając z urządzeń mobilnych musi umiejętnie się nimi posługiwać oraz mieć świadomość zagrożeń jakie mogą je spotkać online. Wiedzę o tym muszą też mieć przede wszystkim rodzice decydujący o zakupie komputera, telefonu komórkowego czy też konsoli do gier. Przekaz akcji dotyczy w szczególności takich kwestii, jak zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem, ściąganie aplikacji, dostosowanie gier do wieku użytkownika lub stosowanie narzędzi kontroli rodzicielskiej w przypadku młodszych internautów. W przygotowanym poradniku można zapoznać się m.in. z radami dotyczącymi niezbędnych aktualizacji, dowiedzieć się, że konsola jest coraz częściej zintegrowana z serwisami online i za jej pośrednictwem można udostępniać dane oraz mieć kontakt z treściami nie zawsze właściwymi dla wieku dziecka. We wstępie poradnika znajdują się też statystyki dotyczące korzystania przez dzieci z nowych technologii oraz wykaz najczęstszych i najpoważniejszych problemów z jakimi mogą spotkać się dzieci i młodzież w Internecie.

Realizatorami akcji „Zakup kontrolow@ny” jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Kampania odbywa się pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Europejskiego Centrum Konsumenckiego oraz przy wsparciu partnera strategicznego - eCommerce Polska. W ramach akcji eksperci z PCPSI, z zespołu CERT Polska działającego w NASK oraz z Europejskiego Centrum Konsumenckiego przygotowali materiały informacyjne z poradami dla dorosłych. Poradnik „Zakup kontrolow@ny”, wraz z towarzyszącymi mu przekazami kampanijnymi (reklama prasowa, banner internetowy), dostępne są do pobrania na stronie akcji www.saferinternet.pl/zakupkontrolowany.

 
Wykład PDF Drukuj Email

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

zaprasza 4 grudnia (środa) godz. 16:00

nauczycieli  przedszkoli i szkół wszystkich poziomów nauczania oraz rodziców

do siedziby MODM przy ul. Poleskiej 27 na bezpłatny wykład

pt. "Kiedy antybiotyk? "

Prowadzący: dr n. med.  Jerzy Aleksiejuk – specjalista medycyny rodzinnej, pediatra,  pulmonolog

 
Raport - Białostocka Akademia Rodziny PDF Drukuj Email

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami Raportu "Świadomość wychowawcza białostockiej rodziny" sporządzony w ramach edukacyjnego projektu Wspieranie RodzinTUTAJ

 
Warsztaty - Białostocka Akademia Rodziny PDF Drukuj Email

WARSZTATY „PROJEKT WYCHOWAWCZY DLA MOJEGO DZIECKA”

1-dniowe spotkanie dla rodziców dzieci w wieku do 12 roku życia, którzy chcieliby lepiej zrozumieć na czym polega wychowanie, poprawić swoje umiejętności wychowawcze i usprawnić funkcjonowanie rodziny.

Warsztaty „Projekt wychowawczy dla mojego dziecka”, prowadzone przez Anię i Janusza Wardaków, to 1-dniowe spotkanie przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku do 12 roku życia, którzy chcieliby lepiej zrozumieć na czym polega wychowanie, poprawić swoje umiejętności wychowawcze i usprawnić funkcjonowanie całej rodziny.

Poprzez wykłady, ćwiczenia i dyskusje uczestnicy będą mogli znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:

 • Na czym polega wychowanie?
 • Czy można przewidzieć, jakie będą skutki naszych wysiłków wychowawczych?
 • Czy zawsze należy się martwić kłótniami między rodzeństwem?
 • W jaki sposób wprowadzać w domu zasady i obowiązki dla dzieci?
 • Jakie lektury mogą pomóc rodzicom w ich dalszym rozwoju?
 • Jak stworzyć plan działania, by nasza rodzina rzeczywiście się zmieniła?

Program warsztatów:

 • Wykład „Projekt wychowawczy dla naszego dziecka”
 • Ćwiczenie „Mocne i słabe strony naszego dziecka”
 • Wykład „Rodzina – wspólne cele i zasady”
 • Ćwiczenie „Opracowanie zasad i obowiązków domowych"
 • Kazus „Janek”
 • Wykład „Rywalizacja między rodzeństwem – zagrożenie czy szansa?”
 • Ćwiczenie „Opracowanie planu działania”, polecane lektury

Warsztaty odbędą się w sobotę 23 listopada 2013 r. w godz. 10.00 – 17.00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1 w Sali nr 115.

Aby zarejestrować się na warsztaty należy wypełnić formularz.

 

 
Projekcja filmu - Białostocka Akademia Rodziny PDF Drukuj Email

Centrum Kształcenia Ustawicznego Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na projekcję filmu „Home Run” dnia 16 listopada 2013 roku, która odbędzie się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Cory Brand - wielka gwiazda amerykańskiego baseball'a doskonale wie co jest potrzebne aby zwyciężać w zawodach najwyższej ligi, niestety w życiu prywatnym obciążony wspomnieniami z przeszłości już nie radzi sobie tak dobrze.

Cory wychował się w domu, gdzie ojciec był nałogowym alkoholikiem, ten fakt wywarł ogromne piętno na jego dalszym życiu. Zaczął powoli iść w ślady ojca aż w pewnym momencie jego życie wymyka mu się spod kontroli.

Trailer filmu dostępny jest pod adresem:

http://www.youtube.com/watch?v=QDebRIs-7Gs

Wstęp jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja poprzez wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

W trakcie trwania warsztatów Organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi należy zgłosić podczas zapisów, podając imię, nazwisko i wiek dziecka w polu UWAGI na formularzu rejestracyjnym.

 
Tydzień Dziecka w Białymstoku PDF Drukuj Email

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Dziecka w Białymstoku w dniach 13 - 20 października 2013r szczegółowy program TUTAJ

 
Warsztaty dla rodziców PDF Drukuj Email


Zaproszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do rodziców z terenu województwa podlaskiego – 28 września 2013 r.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny!
Warsztaty będą dotyczyły dwóch bloków tematycznych. Celem pierwszej części jest  edukacja rodziców na temat dziecięcych ataków złości oraz sposobów poradzenia sobie z nimi, poznanie przyczyn wybuchów złości u małych dzieci oraz sposobów na trudne zachowanie swojego dziecka. Celem drugiego bloku tematycznego warsztatów jest nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
Termin: 28 września b.r. (sobota) w godz. 8.00-14.00 lub 14.00-20.00.
Miejsce warsztatów: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionego  formularza zgłoszeniowego (w załączniku) na nr faksu 85 744 71 37 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Osobami do kontaktu w sprawach organizacyjnych dot. warsztatów są podinspektor Monika Jodłowska oraz podinspektor Monika Karolak, tel. 85 744 71 71.

Liczba miejsc ograniczona – o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń!

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 13