"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Zostań znajomym swojego dziecka PDF Drukuj Email

"Zostań znajomym swojego dziecka" to projekt adresowany do rodziców i opiekunów w celu zachęcenia ich do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.  Na projekt składa się broszura informacyjna wraz z radami dla rodziców oraz pięć animowanych filmów, które w zabawny sposób pokazują internetowe perypetie rodziny. Materiał dostępne TUTAJ

 
Płatność za obiady PDF Drukuj Email

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku ustala się nową stawkę za obiad ucznia w kwocie 3 zł. Zasady odpłatności pozostają bez zmian.

 
Prelekcje dla rodziców PDF Drukuj Email
wtorek, 18 listopada 2014 18:20

10 grudnia 2014 r.  o godz. 17.00 w sali 106 Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku odbędzie się prelekcja dla rodziców dzieci  5, 6- letnich na temat: "Gotowość do podjęcia nauki szkolnej". Prelekcja prowadzona będzie przez psychologa Poradni Psych. - Ped. nr 2 w Białymstoku- mgr Justynę Soję- Sularz. Po prelekcji, zainteresowani rodzice mogą uczestniczyć w  indywidualnych  konsultacjach z panią psycholog.

12 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 w sali 106 Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku odbędzie się prelekcja dla rodziców dzieci  5, 6- letnich na temat: "Stawianie dziecku granic. Jak dyscyplinować i kochać dziecko? Rola kary i nagrody". Prelekcja prowadzona będzie przez psychologa Poradni Psych. - Ped. nr 2 w Białymstoku- mgr Annę Śliwka.

19 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 w sali 106 Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku odbędzie się prelekcja dla rodziców uczniów klas 0 - III   na temat: "Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?- złość, gniew, niepowodzenie, frustracja". Prelekcja prowadzona będzie przez psychologa Poradni Psych. - Ped. nr 2 w Białymstoku- mgr Annę Śliwka.

 
Konwencja o Prawach Dziecka PDF Drukuj Email

List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Uczniowie,

Dyrektorzy, 
Nauczyciele i Rodzice

Drodzy i Szanowni,

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

20 listopada będziemy też świętowali 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.

Pragniemy zachęcić Was, Drodzy Uczniowie i Nauczyciele, do podjęcia podczas lekcji odbywających się 20 listopada, ciekawych inicjatyw, które staną się okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych.

Chcielibyśmy, aby ten dzień trwale wpisał się w szkolną tradycję. Mamy nadzieję, że mądrej dyskusji będzie towarzyszył uśmiech i zabawa, a od tego roku 20 listopada stanie się Wielkim Dziecięcym Świętem.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami
Joanna Kluzik-Rostkowska

Marek Michalak

 
Konsultacje dla rodziców PDF Drukuj Email

Konsultacje pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2  w Białymstoku

Poradnia oferuje w roku szkolnym 2014/2015 możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dotyczących trudności w czytaniu i pisaniu na terenie szkoły dla zainteresowanych rodziców i uczniów .

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy klasy.

 
Konsultacje z logopedą PDF Drukuj Email

 

Osoby zainteresowane konsultacjami z logopedą zapraszamy w dniach 7 listopada 2014r i 5 grudnia 2014r. w godz. 12-16. W sekretariacie dostępne są listy, na których należy zarezerwować miejsce i godzinę.

 
Warsztaty PDF Drukuj Email

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach wzmacniających kompetencje wychowawcze.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY!

Celem warsztatów jest poznanie praktycznych umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, nauka właściwego reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach, pogłębianie wiedzy na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, lepsze rozumienie dziecka – przyczyn jego zachowania oraz w rozwiązywanie codziennych wychowawczych wątpliwości.

Więcej…
 
List Rzecznika Praw Ucznia PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

w imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka  przekazujemy link do listu okolicznościowego skierowanego do uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zachęcamy do jego przeczytania.
List Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/list_2014_08_26.pdf


 
Dzień Dziecka PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: www.brpd.gov.pl/wystapienia/list_2014_05_28.pdf

 
Wyprawka szkolna na rok 2014/2015 PDF Drukuj Email

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Do dnia 8 września 2014r rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły  o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do podręczników.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Więcej…
 
Wykaz placówek udzielajacych pomocy rodzinie PDF Drukuj Email

Placówki udzielające pomocy członkom rodziny, dzieciom w zakresie doradztwa, terapii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 - ul. Mazowiecka 35, tel. 742 34 34,
-   zaburzenia rozwojowe, trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania, zajęcia logopedyczne, porady pedagogiczne, terapia rodzinna;
2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi - ul. Mickiewicza 31/2, tel. 732 86 66
-   psychoterapia dzieci i młodzieży, pomoc w likwidowaniu zaburzeń o podłożu nerwicowym, grupy terapeutyczne i edukacyjne dla rodziców
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku - ul. Malmeda 8,
-   różnorodne formy pomocy osobom i rodzinom potrzebującym,
4. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej - ul. Storczykowa 5, tel. 663 56 76
-   poradnictwo, pomoc prawna
5. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny dla ofiar przemocy seksualnej – ul. Dziesięciny 15, tel. (085) 652 54 94, 0 801 000 180
-   poradnictwo, pomoc prawna
Monar – Poradnia profilaktyczno - konsultacyjny - ul. Berlinga 8, tel. (085) 651 65 64
-   poradnictwo dla rodziców, konsultacje psychiatry i psychologa, artterapia dla dzieci
7. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „Etap” - ul. Włókiennicza 7, tel. (085) 744 52 24
-   pomoc psychologiczna i pedagogiczna
8. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA „Klanza” Oddział Białostocki – ul. Dąbrowskiego 24, tel. (85) 651 04 47
-   wszechstronna i interdyscyplinarna pomoc dzieciom doznającym przemocy, ich rodzinom i opiekunom, pomoc w przeprowadzeniu interwencji w kryzysowych sytuacjach, udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i osobom dorosłym, prowadzenie poradnictwa rodzinnego.
9. Oddział Miejski TPD w Białymstoku – ul. Liniarskiego 1 a, Tel. (85) 742 40 54
-   specjaliści pomogą podjąć działania interwencyjne w obronie osób pokrzywdzonych, odnaleźć właściwą drogę prawną w sprawach rodzinnych, poprawić komunikację w rodzinie, odszukać przyczyny niepowodzeń szkolnych, znaleźć sposoby poradzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych rodzin (przemoc w rodzinie, rozwód), rozwinąć umiejętności społeczne dzieci i młodzieży
10. Podlaski Oddział Okręgowy PCK - ul. Warszawska 29 tel. 85 741-60-91
11. Policja (II Komisariat Policji, Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku)
12. Sąd Rejonowy IV Wydział Rodzinny i Nieletnich – ul. Mickiewicza 103, tel. (85) 66 56 510,
13. Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie  „Droga” – ul. Proletariacka 21 tel. (85) 652 47 17
14. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia” – tel. (022) 668 70 00; http://www.niebieskalinia.pl,
15. Ogólnopolski bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111; www.116111.pl,
16. Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak – Warszawa, ul. Śniadeckich 10, tel. (022) 696 55 45, 629 60 79; dziecięcy telefon zaufania: 0 800 12 12 12;
17. Telefon Zaufania Zatrzymaj Przemoc – 0 800 120 148,
18. Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 0 801 199 990
19. Policyjny Telefon Zaufania – 0 801 120 226

 
Płatność za obiady luty PDF Drukuj Email

Opłata za obiady w lutym wynosi 51 zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady na podane niżej konto bankowe wraz z podaniem imienia, nazwiska i klasy dziecka:

45 1240 1154 1111 0010 3577 5109

lub w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 12