Koło historyczne 2015/2016 PDF Drukuj Email

„Nad wszystko inne ceń strony rodzinne”

„BIAŁYSTOK SERCEM PODLASIA – MOJE MIASTO – MÓJ REGION”

„Białystok sercem Podlasia – moje miasto, mój region” to program historycznego koła zainteresowań, prowadzonego od roku szkolnego 2015/2016 przez p. Beatę Jatel, który ma przybliżyć młodzieży dzieje małej ojczyzny i rozbudzić chęć jej poznawania. Program ma wprowadzić uczniów w świat wartości kulturowych regionu oraz wartości historycznych, zapewniając wiedzę o lokalnym społeczeństwie i jego funkcjonowaniu. Głównym celem programu jest poznanie przez uczniów najbliższego środowiska, kształtowanie postaw patriotycznych oraz własnej tożsamości regionalnej. Treści nauczania obejmują wiadomości z zakresu historii miasta Białegostoku oraz historii regionu Podlasie.

Program jest skierowany do uczniów klas IV–VI zainteresowanych historią własnego regionu, chętnych, by uczestniczyć w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę z tego zakresu. Założeniem programu jest aktywizacja uczniów, ich działanie w najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym.

Działania koła będą dokumentowane na blogu pod adresem:

Historia-mojehobby.blogspot.com