"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

 

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 PDF Drukuj Email

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego dostępny na stronie MENTUTAJ - aktualizacja

23.12-31.12.2020 zimowa przerwa świąteczna

04-17.01.2021 ferie zimowe z m i a n a

01-06.04.2021 wiosenna przerwa świąteczna

Harmonogram egzaminów dostępny na stronie CKETUTAJ

25-26-27 maja  2021 (egzamin klas ósmych)

Dni wolne ustalone w ZSP 1:

14 października 2020

7 stycznia 2021 z m i a n a  - 29 kwietnia 2021

8 stycznia 2021 z m i a n a  - 30 kwietnia 2021

4 maja 2021

4 czerwca 2021

Konsultacje  z rodzicami w godz. 17.00-19.00:

21 października 2020

17 grudnia 2020

16 marca 2021

7 czerwca 2021

zebrania z rodzicami:

listopad 2020 - konkretny dzień podadzą wychowawcy

styczeń-luty 2021 ustalą wychowawcy

kwiecień 2021 - konkretny dzień podadzą wychowawcy

Opieka świetlicowa, w dni wolne,  zapewniona jest w godzinach pracy świetlicy 6:30-16:30. Jeżeli do godz. 10.00 nie przyjdzie żadne dziecko, dyżur zostaje odwołany do końca dnia.

Okres nauki zdalnej:

Od 30 listopada 2020 kontynuowany jest system edukacji tryb C - zdalny dla klas 1-3 oraz dla klas 4-8. Jednocześnie szkoła zapewnia opiekę dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w godzinach pracy świetlicy szkolnej 7.00-16.00. W ramach tej opieki dzieci mają zapewnioną naukę zdalną.

Pomoc psychologa i pedagoga w naszej szkole jest dostępna przez cały czas nauki zdalnej w godzinach pracy tych osób. Kontakt z paniami jest przez Vulcan, Gmail oraz telefoniczny na numer telefonu szkoły. Panie prowadzą też classroom pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Dostępna jest też biblioteka szkolna w godz pracy 7.30-16.00.