Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

xxy

Nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym
"Piękna Nasza Polska Cała",
który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków
– 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Główne cele projektu to:

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Poznanie tańców ludowych.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. Zachęcamy do włączenia się w zadania przydzielone w ramach projektu poszczególnym grupom.