MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU

santa2019

W piątek 6 grudnia odwiedzi nas długo wyczekiwany gość - Święty Mikołaj.
Prosimy, aby dzieci w tym dniu były ubrane na czerwono,
mile widziane świąteczne/mikołajkowe akcesoria, wierszyki dla Mikołaja
(indywidualna recytacja dla gościa), listy lub inne według własnego pomysłu.

Rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
"Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka"

Z przyjemnością informujemy, że VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka" został rozstrzygnięty. Serdeczne podziękowanie kierujemy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Dojlidy za objęcie honorowym patronatem naszego konkursu. Za pomoc w jego realizacji dziękujemy PUHP "Lech" Spółka zo.o w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Dojlidy, Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku - Referat Promocji i Turystyki, Wydawnictwu Edukacyjnemu Podręcznikarnia, Wydawnictwu Edukacyjnemu MAC. Konkurs cieszył się wśród dzieci i nauczycieli dużym zainteresowaniem. Przyznano 6 nagród i 16 wyróżnień. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy.
Oto lista osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Osoby nagrodzone:

Julia Ginter - Szkoła Podstawowa Nr 2 - Oddział Przedszkolny - Trzcianka
Maja Dolczak
- Samorządowe Przedszkole - Przecław
Maja Kmiecik
- Przedszkole Nr 9 - Cieszyn
Piotr Wodara
- Przedszkole Miejskie Nr 4 "Stebluś" - Lubliniec
Sebastian Łapiński
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 - Białystok
Zofia Korzuń
- Przedszkole Niepubliczne Nr 5 - Białystok

Osoby wyróżnione:

Aleksander Żygieło - Przedszkole Samorządowe Nr 45 - Białystok
Aleksandra Bajena
- Przedszkole Samorządowe Nr 31 - Białystok
Alicja Gniewek
- Publiczne Przedszkole - Wysoka Głogowska
Aurelia Bielewicz
- Przedszkole Samorządowe Nr 83 - Białystok
Borys Juszczak
- Przedszkole Miejskie Nr 17 - Gorzów Wielkopolski
Dawid Kowalik
- Przedszkole w Bjornbavsvageu - Szwecja
Hanna Suchocka
- Przedszkole Samorządowe Nr 45 - Białystok
Jan Skakul
- Przedszkole Nr 9 - Cieszyn
Julia Pendel
- Przedszkole Miejskie Nr 3 - Chełm
Kacper Biedź
- Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im Św. Jadwigi Królowej - Białystok
Kacper Kozioł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 - Białystok
Katarzyna Surowińska
- Przedszkole Samorządowe Nr 23 - Białystok
Maciej Silwanowicz
- Przedszkole Niepubliczne Nr 5 - Białystok
Maria Seweryn
- Przedszkole Samorządowe Nr 83 - Białystok
Patryk Łapiński
- Przedszkole Samorządowe Nr 76 - Białystok
Piotr Struczewski
- Przedszkole Samorządowe Nr 83 - Białystok

Osoby nagrodzone mieszkające poza Białymstokiem dyplomy i nagrody otrzymają pocztą. Osoby mieszkające w Białymstoku zapraszamy po odbiór nagród do Przedszkola Samorządowego Nr 83 w Białymstoku ul. Strażacka 25 do sali nr 10 „Smerfy" od 5 grudnia 2019 roku.

„Bez stresu dla środowiska"

2072024852 2854d4d98b_w

Przedszkole Samorządowe Nr 83 zaprasza do udziału w akcji edukacyjnej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskieg: „Bez stresu dla środowiska".

Akcja polega na zbiórce zużytych baterii o rozmiarach nie większych niż baterie typu D (R20). Baterie można przynosić do grupy Żabki - koordynatora Akcji Edukacyjnej w naszej placówce bądź wrzucić baterie bezpośrednio do specjalnego pojemnika w grupie do , której uczęszcza dziecko. Zebrane baterie zostaną przekazane PUHP „LECH" Sp. z o. o

Zbiórka w naszym przedszkolu trwa od 1 października do 15 maja 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Klub Małego Wolontariusza

Kolorowe kredki – wielki recykling kredkowy!

colored-pencils-179167 640

Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole przyłącza się do akcji ekologiczno – charytatywnej,
która to polega na daniu zużytym kredkom ołówkowym i świecowym drugiego życia.

Kredki ołówkowe odrestaurowane przez wolontariuszy trafią do dzieci
przebywających w szpitalach lub też zostaną zamienione w piękną,
kolorową biżuterię, ze sprzedaży której dochód przeznaczony będzie na akcję „Dobra wróżka"

Kreki świecowe natomiast zostaną przetopione dzięki czemu zyskają nowe życie!

Zachęcamy do wsparcia akcji poprzez przynoszenie kredek
do końca grudnia do swoich grup bądź też zostawienie ich w gr. I - Żabki,
która to jest koordynatorem akcji w naszej placówce.

Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!!!

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY
"MAGICZNA MOC BAJEK"

70119036 1661351853994799_4649962397602152448_o

Udział w akcji "Żyj zdrowo i sportowo"

W roku szkolnym 2019/2010 Żabki, Tygryski oraz Żaczki  biorą udział w programie
"Żyj zdrowo i sportowo".

zzis

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

6.30 - 17.00

Informacja do rodziców dzieci przedszkolnych i klas zerowych

SZANOWNI RODZICE

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, KTÓRYM ZOSTAŁ PRZYZNANY ZASIŁEK RODZINNY O DOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO KOŃCA SIERPNIA - Z UBIEGŁEGO ROKU, ORAZ DO KOŃCA LISTOPADA – Z ROKU BIEŻĄCEGO. DRUKI OŚWIADCZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE.

OPŁATA W TYM PRZYPADKU ZOSTAJE OBNIŻONA O 50% OPŁATY STAŁEJ POBIERANEJ ZA DZIECKO. NIE ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYCH TERMINACH SKUTKUJE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z OBNIŻENIA OPŁATY.

DOTYCZY TO DZIECI PRZEDSZKOLNYCH JAK RÓWNIEŻ DZIECI Z KLAS ZEROWYCH, KTÓRYCH RODZICE DEKLARUJĄ POZOSTANIE DZIECKA W ŚWIETLICY POWYŻEJ 5 GODZIN.

W PRZYPADKU UTRATY PRAWA DO OTRZYMYWANIA ZASIŁKU RODZINNEGO RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU DO DYREKTORA.

„WSPIERAJĄCE PRZEDSZKOLE – LEPSZY START W SZKOLE"

logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 społecznych kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Cel projektu:

Zwiększenie stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3-4 letnich w Gminie Białystok oraz podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Samorządowym nr 83 w Białymstoku poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego skierowanego do 125 dzieci (65M,60K) oraz 10 nauczycielek w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r.

Planowane efekty:

  • utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego,
  • poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym 5 dzieci z niepełnosprawnościami,
  • rozwój kompetencji kluczowych i odpowiednich postaw u 125 dzieci (60 K, 65 M),
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 10 nauczycieli,
  • doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do terapii pedagogicznej, logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu: 587 096,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 492 198,25 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/3
Z DN. 22.10.2018 R.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/3 Z DN. 22.10.2018 R.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8/3 z dn.22.10.2018 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8
Z DN. 17.10.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 17.10.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9
Z DN. 13.09.2018 R.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 Z DN. 13.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe nr 9 z dn. 13.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DN. 12.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 12.09.2018 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DN. 12.09.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8 z dn. 12.09.2018 R.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 21.08.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8

Z DN. 16.08.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8

Ulgi w opłatach za przedszkole

Przypominamy, iż w celu uzyskania ulgi w opłacie za przedszkole rodzice dzieci nowo przyjętych powinni do końca sierpnia złożyć w sekretariacie odpowiednie dokumenty i oświadczenia /podstawa prawna: UCHWAŁA NR L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r./

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DN. 21.08.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 21.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DN. 16.08.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 8 z dn. 16.08.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7
Z DN. 28.06.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DN. 28.06.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 7 z dn. 28.06.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7
Z DN. 07.06.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DN. 07.06.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 7 z dn. 07.06.2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3
Z DN. 16.05.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6
Z DN. 08.05.2018 R.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Z DN. 16.05.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn. 16.05.2018 r.

Plik do pobrania: Załącznik do zapytania nr 3

ZAPYTANIA OFERTOWE NR 6 Z DN. 08.05.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 6 z dn. 08.05.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6

Plik do pobrania

ZAPYTANIA OFERTOWE Z DN. 25.04.2018 R.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytania ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 25.04.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 z dn. 25.04.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 5 z dn. 25.04.2018 r.

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 zaprasza do składania ofert na umieszczone zapytania ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr 1 

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 2 

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

Zapytanie ofertowe nr 4

Pliki do pobrania: Załącznik nr 1, nr 2, nr 3

 

Kącik Książki Przechodniej

kacik czyt

Drodzy Rodzice!

Dzięki Państwa pomocy w naszym przedszkolu powstał Kącik Książki Przechodniej.

Przedszkolaki mają możliwość oglądania książeczekw przedszkolu, wybierania ciekawych pozycji, które przeczytają wspólnie z nauczycielką w grupie, a także mogą zabierać je do domu i czytać wspólnie z rodzicami.

Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców.
Codzienne czytanie dzieciom dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania młodego czytelnika.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom za przyniesione książeczki!

Wyniki konkursu na wybór partnera

Plik do pobrania:

Wyniki konkursu na wybór partnera

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku ogłasza nabór Partnera do projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/16. Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie konkursu na wybór partnera
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3

BIAŁOSTOCKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny". Program jest adresowany do rodzin wielodzietnych zameldowanych i mieszkających na terenie Miasta Białegostoku, posiadających co najmniej troje dzieci.
Program opisuje system ulg i preferencji aktywnych od 1 września 2013 r.

Szczegóły znajdują się na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładce „Aktualności" lub „Białostocka karta Dużej Rodziny".

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Miło jest nam poinformować, że w II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej
„Mam 6 lat"
praca Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 83 w Białymstoku kolejny raz została nagrodzona podczas Regionalnej Gali Konkursu w dniu 7 marca 2013 r. Praca w kategorii „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły" – Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne, przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej. Wysoka ocena Kapituły konkursu zakwalifikowała pracę do etapu centralnego. Ogólnopolscy laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród laureatów regionalnych i nagrodzeni podczas Ogólnopolskiej Gali Konkursu, która odbędzie się 11 kwietnia 2013 roku. Autorom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy sukcesu!

Szanowni Rodzice

Zapraszamy do odwiedzania zakładki Rada Rodziców.
Znajdują się tam informacje i ogłoszenia Rady Rodziców.