"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Projekt 2018/2019 PDF Drukuj Email

„PRZEWODNIK, TROPICIEL, ODKRYWCA – MEANDRY WIEDZY”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych 110 uczniów (45K, 65M) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji 35 nauczycieli (32K, 3M) Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r.

Planowane efekty:

-  rozwój uzdolnień,

-  rozwój przedsiębiorczości/kreatywności/inicjatywności lub innowacyjności u wszystkich uczniów objętych wsparciem,

-  poprawa funkcjonowania w środowisku szkolnym 65 uczniów i 45 uczennic z SPE,

-  podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 3 nauczycieli i 32 nauczycielek,

-  doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Wartość projektu: 539 449,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 476 823,76 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zaprasza do udziału w rekrutacji uczniów klas I i klas IV – VI na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zajęć pozalekcyjnych, zasad rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie znajdują się w „Regulaminie projektu pn. „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy”. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 22 marca i potrwa do 28 marca br. do godz. 15:00. W tych dniach do sekretariatu szkoły należy złożyć „Kartę zgłoszenia do udziału w projekcie” z zaznaczeniem rodzaju zajęć rozwijających, którymi uczeń jest zainteresowany (od nr 1 do 14). Dodatkowo uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych na podstawie opinii nauczyciela lub pedagoga.

KARTA DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN PROJEKTU TUTAJ

 
Projekt naukowy Mlodzi Cyfrowi 2018/2019 PDF Drukuj Email

 
Program SKS PDF Drukuj Email

W kolejnym roku 2019 kontynuujemy realizację programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji - "Program SKS". Zajęcia w naszej szkole prowadzą nauczyciele: Pan Dawid Malinowski i Pan Bogusław Aksamitowski.

Idea Programu:

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.

 

Cele Programu:


1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 
Dzialaj z impetem 2018/2019 PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Działamy z impetem My, działajcie także i Wy”.  Celem Konkursu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET. Członkowie koła przyrodniczego pod opieką p. Katarzyny Silwon przygotowali plakat, który został zgłoszony do konkursu. Od 26 listopada 2018 r. od godziny 12:00 do 7 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 można głosować na prace konkursowe. Zachęcamy rodziców uczniów i przyjaciół szkoły do oddania głosu. 1 głos = 1 punk. A im więcej punktów tym większa szansa znalezienia się w gronie zwycięzców.

Jak głosować?

 1. Należy wejść na stronę dzialajzimpetem.pl
 2. Kliknąć głosuj na swoją szkołę.
 3. Wpisać nazwę szkoły i miasto.
 4. Kliknąć „Oddaj głos”.
 5. Wpisać adres e-mail (zostanie wysłany link).
 6. Należy wejść na swoją pocztę
 7. Potwierdzić oddanie głosu klikając na link.

Z góry dziękujemy za każdy oddany głos.

Katarzyna Silwon wraz z dziewczynkami z klasy 5 b.

 
Lekcja o funduszach eurpejskich PDF Drukuj Email

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich V”, tym samym znaleźliśmy się w gronie 268 placówek oświatowych z 5 województw Polski Wschodniej biorących udział w tym projekcie!

W ramach akcji uczniowie (klasy 6-8) mają możliwość uczestnictwa w wyjątkowych zajęciach, przybliżających im świat Funduszy Europejskich. Co świadczy o ich niezwykłości? Przede wszystkim formuła zajęć. Podstawowym materiałem dydaktycznym lekcji jest komiks oraz film animowany. Komiks nosi tytuł „Fundusze Europejskie – Z nimi wszystko jest możliwe” i przedstawia historię Olka, niepełnosprawnego chłopca, który sądzi, że nie poradzi sobie w „zewnętrznym” świecie, poza swoim mieszkaniem oraz jego koleżanki Julki – nowej sąsiadki, która namawia chłopca na wzięcie udziału w szkolnej wycieczce. Wyjazd z klasą otwiera Olka na nowe doświadczenia. Chłopak widzi zmiany w otaczającej go rzeczywistości, którą w znacznej mierze kształtują Fundusze Europejskie i chce zacząć bardziej korzystać z życia. Natomiast film animowany pokazuje uczniom, przez pryzmat wycieczki szlakiem rowerowym Green Velo, jak wiele ciekawych i wartościowych projektów jest finansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie Polski Wschodniej. To dzięki tym materiałom, uczniowie dowiadują się, jakie inicjatywy wspierają środki unijne i jak bardzo zmieniło się ich własne otoczenie, dzięki Funduszom Europejskim! Dodatkowo uczniowie mogą wziąć udział w konkursie wiedzy, w którym do wygrania są ciekawe nagrody.

Zajęcia w ramach projektu odbyły się 25 i 26 października 2018r w klasach ósmych.

 
Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczen kluczem do sukcesu 2018/2019 PDF Drukuj Email

W ramach projektu "Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu" uczniowie klas 5 pojechali na wycieczki przyrodnicze do Ziołowego Zakątka oraz do Wigierskiego Parku Narodowego.

 

Uczestnicy zajęć z doradztwa zawodowego pojechali na wycieczki zawodoznawcze do Firmy CORAL w Choroszczy, Telewizji Białystok oraz do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 

 

 
Projekt BohaterON -wlacz historie PDF Drukuj Email
Miniprojekt  historyczny BohaterON – włącz historię realizowany w naszej szkole przez panie Beatę Jatel - nauczyciela historii i Beatę Surmacewicz - nauczyciela polskiego, okazał się jednym z trzech najlepszych w całej Polsce! Zwycięzcy – uczniowie klasy VI a – w nagrodę pojadą na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Pięć najbardziej zaangażowanych uczennic zwiedzi szlak Polskiego Państwa Podziemnego i Powstańców Warszawskich.

Kampania historyczna upamiętniająca Powstańców Warszawskich była realizowana w Szesnastce od września 2017 r. W jej ramach przygotowano m.in.  inscenizację „Mały Powstaniec” na podstawie wspomnień harcerza Tymoteusza Duchowskiego, wysłano ponad 130  kartek napisanych przez uczniów naszej szkoły do Powstańców Warszawskich, przeprowadzono zajęcia historyczno - polonistyczne nt.: „Poczta powstańcza”. Uczniowie przygotowali również  wystawy prac pt. „Powstanie Warszawskie w oczach dzieci” oraz „Postacie z Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego”,  zaprezentowali także z okazji Święta Niepodległości piosenkę „Dziewczyna z granatem” oraz wzięli udział w konkursie  Kahoot! - „Włącz historię” i projekcie czytelniczym opartym na książce Moniki Kowaleczko - Szumowskiej pt.: „Fajna ferajna”.


Zwycięzcom gratulujemy!
 
Uczymy dzieci programowac 2017-2018 PDF Drukuj Email

Uczniowie z klas I - III biorą udział w ogólnopolskim programie "Uczymy Dzieci Programować".
W każdym tygodniu czekają na nich zadania do wykonania przy użyciu robotów bądź na macie. Celem programu jest  świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. Zajęcia prowadzi Pani Marta Wilczko i Pan Kamil Komorowski.

 

 


 
Projekt Szesnastkowa Epidemia Dobra PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2017/2018 klasa 6B wraz z wychowawcą realizuje autorski projekt pt. „Szesnastkowa Epidemia Dobra” w ramach projektu Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Białymstoku „Dobro to norma – bądź normalny”. Uznaliśmy zgodnie, że źródłem dobra jest szacunek i pod tym kontem podeszliśmy do tematu. Jesteśmy bardzo dumni, gdyż nasze pomysły zostały wyróżnione na terenie miasta Białegostoku. A oto nasza prężna drużyna koordynatorów po spotkaniu roboczym w Departamencie Edukacji.

Więcej…
 
Aktywna tablica 2017/2018 PDF Drukuj Email

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –

„Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu "Aktywna tablica" otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup dwóch monitorów interaktywnych. Sprzęt został zakupiony i użytkowany jest w salach 107 i 111.

 
Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczen kluczem do sukcesu 2017/2018 PDF Drukuj Email

Projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15

Od września 2017 roku dołączyliśmy do realizatorów projektu. Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez  uczennice/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów:

 1. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
 3. Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
 4. Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
 6. Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
 7. Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
 8. Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli:

 1. Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
 2. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
 3. Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
 4. Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
 5. Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
 6. E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
 7. Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
 8. Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
 9. Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W ramach Projektu szkoła została również wyposażona w sprzęt przydatny do prowadzenia zajęć: laptopy z pakietem biurowym, projektory multimedialne, tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, wizualizery, ekrany projekcyjne i szereg pomocy dydaktycznych.

 
Profilaktycy.pl PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do współpracy z Fundacją "Masz Szansę" w zakresie realizacji projektu pn. "System oddziaływań profilaktycznych w Polsce - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali" realizowanego w ramach zadania publicznego  "Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce" na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje o wydarzeniach związanych z projektem www.profilaktycy.pl

 
Innowacje 2016/2017 PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki realizujemy 9 innowacji

W ramach projektu "Pilotażowe wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach" w naszej placówce realizowane są trzy innowacje:

 

1. "Programik plus" - pilotażowe wdrożenie programowania na zajęciach pozalekcyjnych koła komputerowego - autorstwa Pani Małgorzaty Woroszyło (dokumentowanie działań na blogu fani-it-sp16.blogspot.com) - prezentacja z pierwszego roku realizacji innowacji TUTAJ

2. "Programowanie interaktywnych ćwiczeń matematycznych" - autorstwa Pani Izabeli Kardasz

3. "Programowanie od pierwszaka" - pilotażowe wdrożenie programowania dla uczniów klasy 1 - autorstwa Pani Izabeli Kardasz

 

Do rejestru innowacji pedagogicznych prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty zostały wpisane również następujące innowacje:

 

4. "Stymulowanie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka 6-letniego poprzez naukę gry w szachy" - autorstwa Pani Moniki Bućko, Pani Agnieszki Wasilewskiej i Pani Barbary Smacznej

5. "All you need is Math" - autorstwa Pani Ewy Pawłowskiej oraz Pani Justyny Czerepskiej

6. "Turn ON reading" - autorstwa Pani Justyny Czerepskiej

7. "Edukacja przez szachy" - autorstwa Pani Agnieszki Malinowskiej oraz Pani Pauliny Żarniewskiej

8. "Czytam więc piszę" - koło małych redaktorów. Zajęcia doskonalące umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez czytanie wzorów tekstów i stworzenie na ich podstawie "Małego poradnika pisania" - autorstwa Pani Beaty Surmacewicz oraz Pani Marty Kluczyk

9. "Zarażeni czytaniem" - pozalekcyjne zajęcia wykorzystujące teatrzyk kamishibai i lapbook do doskonalenia techniki czytania, rozwijania wyobraźni, zdolności plastycznych - autorstwa Pani Agaty Żebrowskiej, Pani Julity Wasilewskiej, Pani Joanny Derkowskiej.

 
Zajęcia francuskiego w PG 6 PDF Drukuj Email
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach koła języka francuskiego prowadzonego w PG 6  przez studentów filologii francuskiej pod kierunkiem p. Katarzyny Lul-Worobiej - nauczycielki z PG 6 oraz metodyka dr. Barbary Głowackiej.

Każde spotkanie było dokumentowane i szczegółowa relacja znajduje się na stronie UwB pod poniższym adresem

http://neo.uwb.edu.pl/?page_id=12087


 
Nie pal przy mnie, proszę PDF Drukuj Email

„Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowany w roku szkolnym 2015/2016

Założenia ogólne programu. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 • Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

GALERIA ZDJĘĆ

 
MALI uczniowie ida do szkoły UNICEF 2015/2016 PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku należy do Klubu Szkół UNICEF.

W tym roku szkolnym bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”.

UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze więcej nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Największy problem z poziomem upowszechnienia edukacji jest w południowej Azji oraz we wschodnie i środkowej Afryce. Problem ten widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi do szkoły podstawowej. Jeszcze mniej kontynuuje naukę w szkole średniej. Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie mieszkańców MALI.

CELE PROJEKTU:

 • · Zapoznanie dzieci z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacji dzieci w Mali
 • Wyjaśnienie dzieciom jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć,
 • · Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
 • · Zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

Uczestnicząc w projekcie uczniowie naszej szkoły będą mogli pomóc dzieciom z Mali zebrać  fundusze, które umożliwią im naukę. Uczniowie będą tworzyć swoje własne książki. Wszystkie książki, które w życiu czytamy wzbogacają nas. Te książki będą miały dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym dzieciom. Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. Rodzaj literatury, jak  i technika wykonania są dowolne. Książki mogą być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, rysunkami.

Termin wykonania książek upływa 10 lutego 2016r. Książki należy dostarczyć do koordynatorów projektu.

Wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanej  imprezy – „Dnia Książki dla Afryki”, która odbędzie się w lutym 2016r.w naszej szkole. Ten dzień to też okazja, by wszystkie nieużywane przez nas książki, które mamy  w domach przynieść do szkoły i zorganizować wielki kiermasz. Każdy będzie mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie i w zamian za darowiznę na rzecz dzieci wrócić do domu z nową książką.

Integralnym elementem projektu jest konkurs na najciekawszą książkę. Spośród wykonanych przez uczniów książek jury wybierze najciekawszą, która zostanie wysłana na konkurs ogólnopolski UNICEF. Każdy ma szanse zaskoczyć nas swoją wyobraźnią!

Uruchom swoją kreatywność i pomóż dzieciom w Mali cieszyć się edukacją!

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie!

Koordynatorzy:

Beata Jatel, Grażyna Durek, Marta Kluczyk

 

KSIĄŻECZKI STWORZONE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PREZENTUJEMY NA BLOGU

http://maliuczniowieidadoszkolysp16.blogspot.com/

 

GALERIA ZDJĘĆ Z PODSUMOWANIA PROJEKTU

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3