"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Rada Rodziców 2017/2018 PDF Drukuj Email

Przeprowadzone w dniu 21 września 2017 r. wybory wyłoniły Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. W roku szkolnym 2017/2018 Prezydium Rady Rodziców jest w następującym składzie:

-       Przewodnicząca – pani Katarzyna Czemerych (delegat klasy VII b),

-       Zastępca przewodniczącej – pani Agnieszka Hamanowicz (delegat klasy I a),

-       Sekretarz – pani Justyna Kamińska (delegat klasy IV d),

-       Skarbnik – pani Danuta Ostaszewska (delegat klasy I b).

Skład komisji rewizyjnej:

-       Przewodniczący – pani Małgorzata Jaworska (delegat klasy III c),

-       Członek komisji – pani Anna Tołczyk (delegat klasy III d).

Podczas pierwszego w nowym roku szkolnym posiedzeniu ustalono kwotę składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

-       50 zł za pierwsze dziecko,

-       35 zł za drugie dziecko uczące się w naszej szkole,

-       kolejne dzieci w szkole zwolnione są z opłaty.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w PM Banku na ul. Bacieczki 4 lub na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta: PM Bank  39 8099 0004 0011 9600 3000 0030