"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Informacje 2016/2017 PDF Drukuj Email

Przeprowadzone w dniu 12 września 2016 r. wybory wyłoniły Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. W roku szkolnym 2016/2017 Prezydium Rady Rodziców jest w następującym składzie:

-    Przewodnicząca – pani Marta Renberg – Rogowska (delegat klasy III d),

-    Zastępca przewodniczącej – pani Agnieszka Hamanowicz (delegat klasy 0 b),

-    Sekretarz – pani Emilia Januszewska (delegat klasy IV b),

-    Skarbnik – pani Danuta Ostaszewska (delegat klasy 0 a).

Skład komisji rewizyjnej:

-    Przewodniczący – pani Anna Lewandowska (delegat klasy II a),

-    Członek komisji – pani Anna Tołczyk (delegat klasy II d).

Drodzy Rodzice,

W imieniu Rady Rodziców zwracam się z uprzejmą prośbą o dobrowolne wpłaty na fundusz rady. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców z dnia 12 września 2016 r. 20% wpłat  uiszczonych do końca października 2016 roku będzie przeznaczone na potrzeby danej klasy, 30% na potrzeby wychowawcy, a 50% na potrzeby szkoły.  W związku z tym proszę o jak najszybsze wpłaty. Późniejsze wpłaty nie będą brane pod uwagę przy podziale 20-30 i będą przeznaczane w całości na potrzeby szkoły.

Pieniądze przeznaczone będą między innymi na:

- dofinansowanie zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych

- dofinansowanie zakupu lektur do biblioteki szkolnej

- nagrody książkowe dla uczniów za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce

- medale, dyplomy, puchary na Olimpijkę szkolną

- nagrody konkursowe

- dofinansowanie wyjazdów na konkursy międzyszkolne

- dofinansowanie imprez na Dzień Dziecka w szkole

- kwiaty i podziękowania dla dyrekcji z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zakończenia Roku Szkolnego.

 

Wpłat można dokonywać u wychowawczyń, bezpośrednio w PM Banku na ul. Bacieczki 4 lub na konto Rady Rodziców

Nr konta: PM Bank  39 8099 0004 0011 9600 3000 0030

 

W tytule przelewu proszę wpisać klasę, imię i nazwisko dziecka.

Przypominam, że ustalona kwota składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017 to:

- 50zł za pierwsze dziecko

- 35zł za drugie dziecko uczące się w naszej szkole

- kolejne dzieci w szkole zwolnione są z opłaty.

W imieniu Rady Rodziców dziękuję za wsparcie

Marta Renberg-Rogowska