"Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi."

                   Tadeusz Kościuszko

 

Aktualna data i czas

 

Koła zainteresowań PDF Drukuj Email

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły w roku szkolnym 2014/2015  TUTAJ

Wykaz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły w roku szkolnym 2013/2014 tutaj

Wykaz kół zainteresowań prowadzonych w szkole w roku szkolnym 2012/2013


Nazwa koła Nauczyciel prowadzący Termin i  miejce
Zajęcia w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Mikroobserwacje". -Katarzyna Silwon czwartek 12.45-13.30 s.106
Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo "Rusz głową". -Katarzyna Silwon
Świetlicowe koło literacko-plastyczno-czytelnicze. -Beata Jatel wtorek 13.40-14.25 świetlica
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie "Magiczny świat sztuki". -Beata Jatel środa 13.45-14.30 świetlica
Chór szkolny. -Dorota Skorupska piątek 12.45-13.30 s.207
Koło taneczne flamenco. -Marzena Dęby czwartek 12.45-13.30 s.korekcyjna
Zajęcia przygotowujące uczniów do OBUT 2013. -Marzena Dęby

poniedziałek 8.00-8.45 s.111

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych "Kolorowy świat matematyki". -Marzena Dęby piątek 12.45-13.30 s.111
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych "Kolorowy świat matematyki". -Agnieszka Malinowska środa 12.45-13.30 s.102
Zajęcia teatralno-plastyczne. -Agnieszka Malinowska czwartek 12.45-13.30 s.108
Zajęcia artystyczne. -Grażyna Durek poniedziałek 12.45-13.30
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci wykazujących zaburzenia komunikacji społecznych "Można inaczej". -Joanna Derkowska środa 13.40-14.25 s.204
Zajęcia w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Z ortografią za pan brat". -Julita Wasilewska wtorek 8.00-8.45 s.209
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie "Magiczny świat sztuki". -Marta Kluczyk poniedziałek 13.30-14.15 świetlica
Świetlicowe koło origami. -Marta Kluczyk czwartek 13.15-14.00 świetlica
Koło modelarskie. -Mieczysław Sitkowski
Zajęcia twórcze, modlitewno-liturgiczne. -Barbara Czurak
Dziecięce Koło Żywego Różańca. -Ks. Marcin Czapski
Zajęcia praktyczno-techniczne "Tańcowała igła z nitką". -Barbara Świder poniedziałek 13.40-14.25 biblioteka
Koło historyczne. -Barbara Świder środa 13.40-14.25 s.210
Realizacja innowacji pedagogicznej "One, two, three - rhyme with me". -Agnieszka Matukiewicz środa 12.45-13.30 s.105/106
Zajęcia w ramach realizacji projektu Comenius - "Koło Comenius". -Justyna Czerepska wtorek 14.35-15.20 s.109
Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo i matematycznie "Rusz głową". -Danuta Glazer poniedziałek 12.45-13.30 s.108
Gry i zabawy ogólnorozwojowe. -Danuta Glazer środa 12.45-13.30 s.108
SKS piłka nożna.
-Dawid Malinowski czwartek 14.35-15.20 s.gimnastyczna
Zajęcia wspomagające rozwój ruchowy w zakresie motoryki dużej i małej "Będę mistrzem". -Dawid Malinowski czwartek 13.40-14.25 s.gimnastyczna
SKS unihokej. -Dawid Malinowski piątek 13.40-14.25 s.gimnastyczna
SKS koszykówka. -Dawid Malinowski piątek 12.45-13.30 s.gimnastyczna
Zajęcia z zakresu kształcenia umiejętności społecznych dla klas IV - VI. -Joanna Ostaszewska-Samojło

wtorek 8.00-8.45  czwartek 14.35-15.20

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci wykazujące zaburzenia komunikacji społecznych "Można inaczej" - dla klas I - III. -Joanna Ostaszewska-Samojło
Koło CARITAS/ koło "Promyki Maryi" - zajęcia twórcze, modlitewno-liturgiczne. -Katarzyna Dec
Zajęcia w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Młody programista" klasy IV - VI.
-Małgorzata Woroszyło poniedziałek 12.45-13.30 s.105
Zajęcia w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Młody programista" klasy I - III. -Małgorzata Woroszyło poniedziałek 13.40-14.25 s.105
Zajęcia dla dzieci klas I - III "Z bajką przez świat". -Agata Żebrowska czwartek 13.40-14.25 świetlica
Zajęcia dla uczniów klas IV - VI "Klub przyjaciół książek". -Agata Żebrowska poniedziałek 12.45-13.30 biblioteka
Świetlicowe koło komputerowe. -Urszula Łozdowska

czwartek 11.45-12.30; 12.45-13.30 s.105

Koło matematyczne dla klasy IV i V. -Izabela Kardasz wtorek 13.40-14.40 s.206
Koło matematyczne dla klas VI. -Irena Cywoniuk czwartek 14.35-15.20 s.206
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu "Równaj w górę". -Grażyna Durek wtorek 8.00-8.45 s.204

 

 

Zespoły dydaktyczno - wyrównawcze

 

Przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych z matematyki. -Irena Cywoniuk czwartek 13.40-14.25 s.206
Przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych dla klasy VI A. -Beata Surmacewicz środa 13.40-14.25 s.208

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy VI B - przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych.

-Julita Wasilewska poniedziałek 12.45-13.30 s.209
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV- VI. -Julita Wasilewska środa 13.40-14.25 s.209
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV - VI. -Izabela Kardasz piątek 12.45-13.30 s.206
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV - VI. -Agnieszka Matukiewicz piątek 12.45-13.30 s.109
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii dla klas IV - VI. -Barbara Świder czwartek 13.40-14.25 s.210
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy I B. -Joanna Derkowska poniedziałek 10.45-11.30
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla klas IV - VI. -Katarzyna Silwon wtorek 13.40-14.25 s.106

 

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas IV - VI.

-Grażyna Durek poniedziałek 13.40-14.25 s.204

 

 

Wykaz kół zainteresowań prowadzonych w szkole w roku szkolnym 2011/2012 

Nazwa koła Nauczyciel prowadzący Termin i miejsce


chór
- Dorota Skorupska poniedziałek 12.35-13.20 s.207
koło polonistyczne - Julita Wasilewska poniedziałek 8.00-8.45 s. 209
"Z ortografią za pan brat" - Julita Wasilewska środa 13.40-14.25 s. 209
"1, 2, 3 - Rhyme with me" -innowacja pedagogiczna realizowana w ramach nauki języka angielskiego w klasach 0A i 0B
- Agnieszka Matukiewicz
Riikka Toivanen
poniedziałek kl. 0B 8.00-8.30 s. 205
środa kl. 0A
13.00-13.30 s. 211
"Młody programista" - innowacja pedagogiczna matematyczno-informatyczna
-

Ewa Pawłowska
Małgorzata Woroszyło

czwartek 13.40-15.10
s. 109 lub 105
co dwa tygodnie od 22.09.2011

"Mikroobserwacje" -innowacja pedagogiczna realizowana na kole przyrodniczym - Katarzyna Silwon wtorek 12.45-13.30 s. 106
"Krajobraz z tęczą" - zajęcia popularyzujące wiedzę o regionie -projekt edukacyjny finansowany przez Urząd Miejski - Joanna Derkowska piątek 12.30-14.00 s. 110
koło informatyczne - Małgorzata Woroszyło poniedziałek 12.45-13.30 s. 105
nauka gry w szachy
- Ewa Pawłowska wtorek 14.25-15.10 s. 206
nauka gry w warcaby - Lucyna Łukijan czwartek 12.40-13.30 s. 110
koło języka angielskiego
- Agnieszka Matukiewicz
czwartek 13.40-14.25 s. 207
nauka języka cerkiewno-słowiańskiego - Barbara Czurak poniedziałek 11.30-12.30 s. 102
"Mały matematyk"
- Joanna Derkowska środa 11.30-14.00 s. 111
"Ciekawa matematyka" - Lucyna Łukijan poniedziałek 8.10-9.00 s. 110
taneczne
- Joanna Derkowska poniedziałek 13.30-14.25
taneczne - Marzena Dęby piątek 12.45-13.30 co dwa tygodnie
Koło logicznego myślenia
- Danuta Glazer
wtorek 13.40-14.25 s. 108
sportowe dla klas I-III
- Cezary Lulewicz
wtorek 12.45-14.15
sportowe dla klas IV-VI - Cezary Lulewicz środa 14.25-16.00
modelarskie - Mieczysław Sitkowski informacje u prowadzącego
plastyczne
- Agnieszka Malinowska
czwartek 12.45-13.30 s. 106
plastyczne - Marzena Dęby czwartek 12.45-13.30 s. 111
literackie w świetlicy - Patrycja Łukaszewicz czwartek 12.45-13.30 s. 209
plastyczne w świetlicy
- Barbara Świder
poniedziałek 15.15-16.00
"Klub Przyjaciół Książek"
- Agata Żebrowska
środa 13.40-14.25 biblioteka
"Popołudnie z bajką"
- Agata Żebrowska
czwartek 12.45-13.30 biblioteka
"Jestem introligatorem"
- Krystyna Kuryłowicz
środa 7.30-8.15 biblioteka
zajęcia plastyczne - Marta Gregorczuk- Proszczuk poniedziałek 15.00-15.45 s. 205
zajęcia literackie - Marta Gregorczuk- Proszczuk środa 15.00-15.45 s. 205
SKS siatkówka chłopcy kl VI
- Dariusz Zalewski

pon-wt-pt 14.25-15.20
czwartek 13.30-14.25
sobota 9.00-10.30Zespoły dydaktyczno - wyrównawcze

-
przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych z matematyki
- Ewa Pawłowska
czwartek 13.40-15.10 s. 206
co dwa tygodnie od 29.09.2011
przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych z historii
- Barbara Świder
środa 13.40-14.25 s. 210
przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych z języka polskiego
- Patrycja Łukaszewicz środa 13.40-14.25 s. 209
przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych z języka polskiego - Julita Wasilewska środa 12.45-13.30 s. 209
zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka polskiego
- Patrycja Łukaszewicz wtorek 13.49-14.25
środa 13.40-14.25 s. 209
zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki - Ewa Pawłowska czwartek 13.40-15.10 s. 105
co dwa tygodnie od 29.09.2011
zespół dydaktyczno-wyrównawczy z przyrody
- Katarzyna Silwon wtorek 13.40-14.25 s. 106
zespół dydaktyczno-wyrównawczy z informatyki Małgorzata Woroszyło czwartek 13.40-15.10 s. 105
co dwa tygodnie od 22.09.2011
zespół dydaktyczno-wyrównawczy kl I a
- Malinowska Agnieszka środa 11.45-12.30 s. 108
Gry i zabawy ogólnorozwojowe w I b - Danuta Glazer czwartek 12.35-13.20 s. 108
zespół dydaktyczno-wyrównawczy kl II a - Marzena Dęby wtorek 11.45-12.30 s. 102
przygotowanie do sprawdzianu klas trzecich kl III a - Joanna Derkowska środa 11.30-14.00 s. 111
przygotowanie do sprawdzianu klas trzecich kl III b
- Lucyna Łukijan poniedziałek 8.00-9.00 s. 102
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów 0-III
- Lucyna Łukijan piątek 8.00-8.45
s. 102Inne zajęcia
Szkolne Koło Wolontariatu - Klub Ośmiu (kl. V i VI) - Katarzyna Pogorzelska poniedziałek 13.40-14.25 s. 109
Warsztaty teatralne
- Krystyna Kasprowicz Sokołowska z Teatru Dramatycznego w Białymstoku
wtorek 14.30-16.00 informacje
u koordynatora
p. L. Łukijan
Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - Joanna Ostaszewska-Samojło poniedziałek 13.00-14.00 s. 103
wtorek 12.00-13.00 s. 103
Schola - ks. Marcin Czapski

sobota godz. 10.00-11.30
niedziela 13.30-14.45
plebania parafii NMP Królowej Rodzin

Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci) - ks. Marcin Czapski czwartek 17.00-17.45 plebania parafii NMP Królowej Rodzin
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
- Małgorzata Woroszyło
indywidualne uzgodnienia
z prowadzącym
Kursy językowe w ramach projektu Asystentura Comeniusa:

- język angielski dla klas 0-6
- Riikka Toivanen z Finlandii
według rozkładu lekcji
- język rosyjski dla klasy 4 - Riikka Toivanen z Finlandii
Agnieszka Matukiewicz
środa 12.45-13.30 s. 109
- język rosyjski dla klas 5-6 - Riikka Toivanen z Finlandii
Agnieszka Matukiewicz
środa 13.40-14.25
piatek 12.45-13.30
- język angielski kurs dla rodziców - Riikka Toivanen z Finlandii środa 18.00-19.00